Dziś sesja Rady Miejskiej w Kole. Będą sprawozdania spółek miejskich oraz dyskusja o Geotermii i kredycie na ten cel

Autor: kurier-kolski.pl | 24.10.2017

sesja potykaczSprawozdania z działalności spółek miejskich: MZEC, MZWiK, MZUK oraz KTBS będą głównym tematem 47. sesji Rady Miejskiej w Kole dziś, w środę, 25 października br. o godz. 12:00. Ponadto radni zajmą się m.in.  zmianami budżetowymi oraz zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, gdzie ma być dyskusja nad Geotermią i ewentualnym zaciągnięciem kredytu bankowego na ten cel. Radni wysłuchają też kilku informacji związanych z oświatą, edukacją i letnim wypoczynkiem w naszym mieście, a pod koniec zajmą się skargą, jaką wystosowała jedna z mieszkanek naszego miasta Halina K., na Uchwałę Rady Miejskiej w Kole Nr XLI/417/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Pani Halina K. nie uzyskała zgody Rady na sprzedaż jej mieszkania. Radni nie zgadzają się z zarzutami mieszkanki i zamierzają przekierować jej skargę do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Sesja zapowiada się bardzo ciekawie, dlatego zachęcamy do obejrzenia naszych relacji wideo z obrad w czwartek i piątek. Bądźcie z nami!

 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła.
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych.
 11. Informacja o wynikach ekonomiczno – finansowych za 2016 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.
 12. Informacja o wynikach ekonomiczno – finansowych za 2016 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole.
 13. Informacja o wynikach ekonomiczno – finansowych za 2016 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.
 14. Informacja o wynikach ekonomiczno – finansowych za 2016 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.(działka nr 1/5, 1/8)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło. (działka nr 1/8, 1/10 i 15)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.(1/8,15)
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/416/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017-2020.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Zamknięcie obrad XLIVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Gość
Gość
6 lat temu

Jestem ciekawa stanowiska naszych radnych .

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526