Wiemy jakie nowe nazwy mają nosić „zdekomunizowane” kolskie ulice!

Autor: kurier-kolski.pl | 27.06.2017

rada 12W dniu 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.W Kole zostało wytypowanych 5 ulic, których nazwy będą musiały się zmienić: Janka Krasickiego, Aleksandra Zawadzkiego, Jana Oliskiewicza, Małgorzaty Fornalskiej i Mariana Buczka. Przeprowadzono konsultacje społeczne, a w ich wyniku wyłoniono nowe nazwy, najczęściej takie, które nie stworzą problemów ze zmianą dokumentów dla ich mieszkańców. Nowe nazwy będą głosowane przez radnych podczas jutrzejszej sesji.

 

Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, w którym nada nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Kolscy radni starali się, by nazwy – o ile to możliwe – były takie same jak poprzednie, ale patroni, choć tak samo lub podobnie się nazywający, mają inne życiorysy.

1) Patrona ulicy Oliskiewicza ma zastąpić niezwykle znana i zasłużona dla naszego miasta postać dra Bernardra Buszy. Jest to propozycja Pań radnych: Teresy Brzoskiej i Ewy Baryły.

Dr Bernard Busza (1908-1980) pojawił się w Kole w 1935 r., gdzie podjął pracę jako asystent dr. Władysława Witkowskiego. Podczas II wojny światowej, od chwili oficjalnego zajęcia miasta przez okupanta, w dniu 19 września 1939 r. zarząd placówką szpitalną przejęły władze niemieckie.

old_szpital_001

Z powodu braku niemieckiego personelu medycznego dr Bernard Busza pełnił służbę w korpusie sanitarnym jako chirurg. Po wojnie w latach 1945 do 30 września 1969 r. został dyrektorem kolskiego szpitala. To dzięki niemu, w latach 1956-1959 szpital został rozbudowany  poprzez wzniesienie  nowego gmachu zespolonego z dotychczasowym. Środki finansowe dyrektor Bernard Busza uzyskał z Ministerstwa Zdrowia. Ilość łóżek w kolskiej lecznicy zwiększyła się wówczas ze 140 do 280.

szpital w Kole

Dr Bernard Busza po ustąpieniu ze stanowiska dyrektora pracował nadal w szpitalu do 31 stycznia 1976 r., kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę po 41 latach pracy w kolskim szpitalu. „Był to lekarz o ogromnej pogodzie ducha i życzliwości wobec chorych i pracowników”.

2) Dotychczasową ulicę Janka Krasickiego radni zamierzają zamienić na Ignacego Krasickiego.

krasickiIgnacy Krasicki urodził się w 1735 r. w Dubiecku. Najwybitniejszy literat polskiego oświecenia. Wychowanek kolegium jezuickiego we Lwowie i warszawskiego seminarium duchownego. Przez dwa lata przebywał w Rzymie, tam kontynuując studia. Po elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego bardzo związany z osobą króla i jego otoczeniem – wkrótce mianowany królewskim kapelanem. Od 1766 pełnił godność Księcia Biskupa Warmińskiego (XBW). Po pierwszym rozbiorze Polski stał się poddanym króla pruskiego Fryderyka II. Również z tym monarchą łączyły go bliskie więzi. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego solidaryzował się ze stronnictwem patriotycznym. W 1795 obrany arcybiskupem gnieźnieńskim. Nieoceniona jest działalność kulturalna Krasickiego. Był on jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, a także twórcą oraz jednym z redaktorów „Monitora” – wpływowego i opiniotwórczego czasopisma tego okresu. Publikował też w „Zabawach przyjemnych i pożytecznych”. Twórczość Krasickiego jest obszerna i różnorodna.

3) Ulica nazwana nazwiskiem Małgorzaty Fornalskiej zgodnie z propozycją ma nosić nazwę Michała Ostrowskiego. Jest to kolejna propozycja Pań radnych: Teresy Brzoskiej i Ewy Baryły.

Dziś niestety mało kto wie kim był proponowany patron. Michał Ostrowski był właścicielem Fabryki Maszyn Rolniczych i młyna parowego w Kole, która to fabryka po wojnie została upaństwowiona, a my znamy ją już pod nazwą Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB”. 

widok na Zremb w Kole

Podczas I wojny światowej, gdy Koło zostało zajęte przez Niemców, pełnił funkcję II burmistrza, obok burmistrza wyznaczonego przez władze niemieckie. Michał Ostrowski był pierwszym burmistrzem miasta Koła po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Od 27 listopada 1918 r. do swojej śmierci w 1926 r. zasiadał także w sejmiku Powiatu Kolskiego i był członkiem jego organu wykonawczego – Wydziału Powiatowego.

4) Ulica Mariana Buczka ma zostać przemianowana na Karola Buczka.

Karol Buczek ps. Karb, Kaszowski (ur. 1902, zm. 1983) – polski historyk (mediewista), redaktor, działacz ludowy. Studiował historię i geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1928 uzyskał doktorat, a w 1936 habilitację. Od 1931 był członkiem Stronnictwa Ludowego. W czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu. Prezes Zarządu Grodzkiego PSL w Krakowie. W 1945 został redaktorem tygodnika „Piast”. Aresztowany w 1946 z przyczyn politycznych (prokurator domagał się dla niego kary śmierci). W 1947 został skazany na 15 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich; zwolniony z więzienia w 1954 ze względu na gruźlicę. W 1956 zawieszono mu karę na 2 lata. W tym samym roku został zastępcą profesora, a w lutym 1957 profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii PAN. W 1962 nominację profesorską uczonemu zablokował I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR – Władysław Gomułka. Uzyskał ją dopiero w 1972. Rehabilitowany wyrokiem Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 1989.

5) Największa z tych pięciu – ulica Aleksandra Zawadzkiego ma zostać przemianowana na ulicę zasłużonego dla naszego miasta, a szczególnie harcerstwa kolskiego – Wacława Zawadzkiego. Propozycja nadania tej ulicy takiego patrona także wyszła od naszych dwóch Pań radnych: Teresy Brzoskiej i Ewy Baryły. Jeśli radni zaakceptują ją, będzie to piękny akcent na przypadające na ten rok 100-lecie Harcerstwa na Ziemi Kolskiej, tym bardziej znaczący, że niestety w związku z tym wyjątkowym jubileuszem nie ukazała się żadna publikacja ani monografia kolskiego harcerstwa. Jest jeszcze inna propozycja, która ma być głosowana na sesji – Aleksandra Zawadzkiego, ale nie tego „starego”, ale innego, jednak nie ma on żadnych, najmniejszych związków z naszym miastem.

rthWacław Zawadzki to założyciel pierwszych drużyn harcerskich na terenie miasta Koła. Był członkiem Organizacji Młodzieży Narodowej i jednym z założycieli w 1912 roku drużyny skautowej przy Szkole Zrzeszenia Kupców w Warszawie. Jako drużynowy w 1915 roku walczył w szeregach Batalionu Warszawskiego, a później wraz z innymi harcerzami zaciągnął się do Legionów Piłsudskiego. Na prośbę Naczelnej Komendy Statutowej został zwolniony z Legionów, by wziąć udział w pracach nad scaleniem harcerstwa. W styczniu 1917 roku przybył z Warszawy, by przeprowadzić inspekcję Okręgu kaliskiego i zalegalizować działalność pierwszych drużyn harcerskich na Ziemi Kolskiej. W Kole zatrzymał się na kilka miesięcy. W tym czasie organizował w naszym mieście pracę harcerstwa w nowo utworzonym przez siebie okręgu dla powiatów: Konin, Koło, Słupca, Turek – Okręgu V AK. Okręg ten powstał w wyniku podziału Okręgu Kaliskiego na dwa mniejsze – kaliski i kolski. Był też pierwszym komendantem drużyny kolskiej. Drużyna systematycznie powiększała liczbę harcerzy w hufcu, w którym tworzone były kolejne formacje. Druh Wacław Zawadzki w lipcu 1917 roku wyjechał z Koła. Zginął jako p.por. I Kompanii Harcerskiej w roku 1919 w Sejnach podczas walki z Litwinami.

20150603_155226

A co na to nasi Czytelnicy? Czy nazwy są trafne i patroni godni? Czekamy na Wasze głosy i opinie pod artykułem. Zachęcamy do komentowania.

Zapisz

Subskrybuj
Powiadom o
guest
12 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Javiereralm
3 lat temu

what is tinder , what is tinder
http://tinderentrar.com/

Javiereralm
3 lat temu

tinder sign up , tinder date
how to use tinder

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
6 lat temu

@~nikt

Trzeba by moze zamienic na jakiegos aktywiste z Towarzystwa Przyjazni Polsko Amerykanskiej jesli cos takiego istnieje.

nikt
nikt
6 lat temu

co to za dekomunizacja ? Nazwa ulicy zmieniona ale sama „ulica” została wybudowana przez robotnikow „komunistow”
a co z ul Fleszarowej Muskat aktywnej członkini Towarzystwa Przyjazni Polsko Radzieckiej

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

Gościu ,mów za siebie .Ja jako mieszkaniec, akceptuję dodatkowe koszty wygenerowane przez burmistrza, w związku z swoją działalnością.

Gość
Gość
6 lat temu

Drodzy Radni.
Przy głosowaniu za Absolutorium dla Burmistrza za 2016 r.
pamiętajcie ,że będziecie obciążeni kosztami odszkodowań,
oczywiście Ci Radni co zagłosują za Absolutorium.
Mieszkańcy nie akceptują dodatkowych kosztów wygenerowanych przez burmistrza dla swojego widzimisię.

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

Mordechaj Podchlebnik z tego co wiem ,nie zasłużył sie dla Kola.Wiec skąd ta propozycja?Tylko dlatego ,ze uciekł z obozu ?…

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
6 lat temu

@~Airam

W obecnym czasie samo nazwisko Michal Podchlebnik byloby do przyjecia.
Czlowieka oprocz nazwiska cechuje jeszcze m.in. narodowosc.
Ta jednak -w dzisiejszych czasach – niestety nie przejdzie.

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
6 lat temu

Wladyslaw Broniewski

„Rewolucja – parowóz dziejów”…
Chwała jej maszynistom!
Cóż, że wrogie wiatry powieją?
Chwała płonącym iskrom!

Chwała tym, co wśród ognia i mrozu
jak złom granitowy trwali,
jak wcielona wola i rozum,
jak Stalin.

Przeleciały watahy lotne
białogwardyjskiej konnicy…
Trwał, jak skała samotny,
Carycyn.

Parły niemieckie kolumny,
waliły stalowym gradem,
aż padły pod pięknym i durnym
Stalingradem.

X

Pędzi pociąg historii,
błyska stulecie-semafor.
Rewolucji nie trzeba glorii,
nie trzeba szumnych metafor.

Potrzebny jest Maszynista,
którym jest On:
towarzysz, wódz, komunista –
Stalin – słowo jak dzwon!

Z D E K O M U N I Z O W A C ?

Airam
Airam
6 lat temu

W „Medalionach” Zofii Nalkowskiej jest bohater z czasow ll wojny sw. – mieszkaniec Kola – Michal Podchlebnik. Wg mnie nadaje sie na patrona jednej z ulic w Kole. Zyja osoby w Kole pamietajace ta rodzine. Daje pod rozwage Radnym. Nie mozna udawac, ze cos sie zmienia w nazwie ulicy, a i tak wymienia sie potocznie nie Mariana Buczka tylko Buczka.

Airam
Airam
6 lat temu

Moze radni zajrzeliby do starych ksiag w UM i znalezliby ulice np. BOTANICZNA, Polna – bez zmiany systemu obowiazujacego. Z wyjatkiem lek. Busza nie widze propozycji nazwy osob mocno zwiazanych z Kolem. Jak silnie pilnuja takiej sprawy radni w Ustroniu Gorskim! Radni sprawdzcie jak tam sie to robi – wezcie przyklad. Tu w Kole jest tak niech bedzie Buczka a imie juz nie wazne, bo Zawadzkiego i teraz Zawadzkiego, tylko z innym imieniem – bez wysilku!ODLOZCIE GLOSOWANIE nad sprawa nazewnictwa ulic na konkretne rozmowy z mieszkancami. To nie jest juz na wczoraj sprawa.Nie bylo komunikatu, ze beda konsultacje w mieszkancami w tej sprawie.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526