Dziś sesja Rady Miejskiej. Czy radni zgodzą się połączyć MDK z Muzeum?

Autor: kurier-kolski.pl | 28.09.2016

sesjaW środę, 28 września br., o godz. 13.00 w Ratuszu kolskim odbędzie się 28. sesja Rady Miejskiej w Kole. Porządek obrad radnych jest bardzo obszerny, tym bardziej, że burmistrz Stanisław Maciaszek ponownie daje radnym pod dyskusję i głosowanie tematy, które wcześniej zostały przez nich odrzucone lub przełożone. Wiele emocji już kilka dni wcześniej wywołało m.in. kolejne już podejście włodarza w sprawie połączenia MDK z kolskim Muzeum w jedna instytucję. Radni wcześniej nie chcieli nawet o tym słyszeć. Wraca też temat modernizacji oświetlenia ulic. Czy radni pozostaną nieugięci w swoich wcześniejszych decyzjach? Napiszemy już wkrótce.

 

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie miasta Koła za 8 m-cy 2016 rok.

8. Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2016 roku.

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2016 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i utrzymaniu infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Koło.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Miejskiego Domu Kultury w Kole i Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Cegielnianej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Dąbskiej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Krótkiej 3 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Nagórna 1 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.

22. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło.

25. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło.

26. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Koła do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza.”.

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016 – 2030.

29. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.

30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

31. Wolne głosy i wnioski.

32. Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

33. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
kolanka
kolanka
7 lat temu

Jak pan wie redaktorze, radni nie zgodzili się na połączenie MTC i MDK ale zapytali kto jest autorem tych idiotycznych (to moje zdanie) artykułów pojawiających się na stronie UM, a później powielanych na pana portalu. Przykładowo pełna zachwytu informacja o remoncie kamienicy nie wyjaśnia prawdy. Taki „remont” to obrazowo mówiąc jest jak leczenie syfa pudrem. Proszę pokazać te mieszkania i budynek od środka. Półprawdy i niedomówienia, propaganda ponad informacją.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526