Radni nie zgodzili się na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków

Autor: kurier-kolski.pl | 31.03.2016

IMG_1088Wczoraj, w Sali Ratusza przy Starym Rynku, odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Kole. Najdłuższą dyskusję, bo trwającą aż 3 godziny, wywołała uchwała intencyjna w sprawie rozpoczęcia przez MZWiK modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Radni odrzucili ją większością głosów, nie zważając ani na alarmujące ekspertyzy o tragicznej sytuacji starej oczyszczalni, ani na możliwość pozyskania 27 mln.zł. z ostatniego rozdania środków unijnych. Argumentowali, że obawiają się wzrostu opłat za wodę i ścieki, które byłyby konieczne.

 

W pierwszej części sesji radni wysłuchali dwóch informacji z działalności służb. O realizacji zadań w 2015 roku mówił zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kole Krzysztof Żurawik.

IMG_1080

Szczegółowo omówił analizę zagrożeń, zabezpieczenie oraz działalność operacyjną, rozpoznawczą i prewencyjną PSP w Kole. Z informacji wynikało, że w ubiegłym roku w całym powiecie nastąpił wzrost o 73 zdarzenia, ale w tym samym czasie w mieście Kole zanotowano spadek o 32 zdarzenia w porównaniu do wcześniejszego okresu. Odnotowano w naszym mieście w 2015 roku 174 zdarzenia (54 pożary i 2 fałszywe alarmy). PSP współpracuje z jednostkami OSP w całym powiecie. W sesji wzięli udział druhowie niedawno powstałej OSP Koło n/Wartą.

Komendant Krzysztof Żurawik podziękował Burmistrzowi Miasta Koła i radnym miejskim za wsparcie i dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Kole, za które zakupiono, m.in. kamerę termowizyjną bardzo pomocną w szybkiej lokalizacji pożarów na terenie Koła. Komendant zwrócił się też o wsparcie w wysokości 20.000 kolejnego zakupu – czterech aparatów ochrony dróg oddechowych w wewnątrzchełmową łącznością.

IMG_1082

O działaniach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole mówiła szefowa Inspektor Powiatowy Ewa Lewicka, równocześnie radna miejska. Jak stwierdziła, sytuacja sanitarna miasta Koła w 2015 była poprawna, miasto było bezpieczne. Pod nadzorem PSSE w Kole znajduje się bardzo wiele podmiotów.

Radni Michał Piasecki oraz Florian Olejniczak pytali Ewę Lewicką o jakość wody dostarczanej mieszkańcom miasta Koła, a gdy usłyszeli, że woda jest dobrej jakości, pytali burmistrza jak to ma się do informacji wychodzących z UM o jej złej jakości. Ustosunkowała się do tego radca prawny UM mec. Daria Skupin mówiąc, że „nieprawidłowości przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kole były tej wagi, że zostały zgłoszone do odpowiednich służb”. Głos zabrał też obecny na sali Prezes MZWiK sp. z o.o., czyli miejskich Wodociągów Krzysztof Sobczak, który potwierdził, że „woda spełnia wszelkie wymogi. Inną kwestią jest zastosowana technologia i jej efekty. To wymaga szerszej dyskusji. Prawdą jest też, że na stacji uzdatniania pracuje stacja tymczasowa, która dodatkowo uzdatnia wodę tak, by spełniała wszelkie wymogi.”

IMG_1051

Następnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2016 roku. Jest to uchwała corocznie wymagana w każdej gminie. Radni przeznaczyli kwotę 18.500 zł. na zakup 3 boksów dla bezdomnych psów odłowionych na terenie miasta Koła.

IMG_1090

Przyjęto też uchwałę w sprawie powierzenia jednoosobowej Spółce Gminy Miejskiej Koło pod nazwą „Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole” realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło”. Już wcześniej, w budżecie miasta Koła, radni przeznaczyli kwotę 300.000 zł. na ten cel, a uchwała umożliwia wykonywanie tych zadań miejskiej spółce KTBS.

IMG_1070

Radni dokonali bieżących zmian finansowych w budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany w budżecie dotyczyły, m.in. udzielenia dotacji w kwocie 40.000 zł. na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej Koło n/Wartą, przeznaczenia funduszy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek (po „Goplanie”) oraz na wykonanie nowych inwestycji – modernizacji infrastruktury sportowej MOSiR. Z ostatnim dniem marca br. zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Sportu w Warszawie o dofinansowanie w ramach „Programu Modernizacji infrastruktury Sportowej” na zadanie pod nazwą „Modernizacja Infrastruktury Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”. W ramach tego programu mają być realizowane zadania dotyczące ogólnodostępnych w naszym mieście obiektów sportowych służących klubom sportowym, w szczególności obiektów umożliwiających masowe uprawianie sportu. Zadanie planuje się realizować w dwóch etapach w roku bieżącym i przyszłym (2016 r. – kwota 56.800 zł, rok 2017 – 267.200 zł.), a dotyczyć ona będzie m.in. budowy podziemnego systemu nawadniającego murawę boiska Stadionu Miejskiego i wymiany skorodowanego ogrodzenia wewnętrznego na Stadionie Miejskim. Z Ministerstwa Sportu można uzyskać nawet do 50% dofinansowania.

IMG_1053

Najdłuższą dyskusję radnych wywołała uchwała intencyjna w sprawie przyjęcia do wiadomości działań Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole jako podmiotu realizującego przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”, zmierzające do pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 43 mln.zł., z tego 27 mln.zł. ma pochodzić ze środków unijnych, część ze środków własnych firmy, a 13 mln.zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jak podkreślił Prezes Krzysztof Sobczak (na zdjęciu niżej), żadne środki samorządowe z budżetu miasta nie będą angażowane w budowę nowej oczyszczalni ścieków.

IMG_1085

28 stycznia br. spółka MZWiK złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z UE. Mimo to radni w głosowaniu odrzucili projekt uchwały, choć opinia ekspercka z 2011 roku ocenia, że większość urządzeń oczyszczalni jest „na granicy śmierci technologicznej”. Wynik głosowania: 3 osoby „za” poparciem uchwały i modernizacją oczyszczalni, 12 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
4 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
vacek
8 lat temu

Czas by odwołać całą Radę zanim doprowadzi nasze miasto do ruiny.
Widać celowe blokady uchwał by zniszczyć dobre projekty naprawy oczyszczalni i doprowadzić do katastrofy ekologicznej narażając w przyszłości nasze Miasto na wielkie kary. Tym powinna zająć się Prokuratura ale Wojewódzka…

dwf
dwf
8 lat temu

O jakiej lizus piszesz dyscyplinie budzetowej jesli to miała byc uchwala intencyjna nie rodzaca skutków finansowych? Zwyczajnie nie masz pojecia o czym piszesz i tyle.

Anonimowo
Anonimowo
8 lat temu

Pani Sekretarz pięknie – pełna powaga – mówi o tym skupienie na twarzy i strój do tego odpowiedni u kobiety która reprezentuje siebie i staje przed problemami naszego społeczeństwa. Dziękuję za tą postawę.

lizus
lizus
8 lat temu

Panie redaktorze. Bezkrytycznie powiela pan nieprawdziwe treści. RM nie przegłosowała uchwały popierającej modernizację oczyszczalni z jednego powodu, autor-prezes MZWiK nie potrafił wyliczyć i nie przedstawił skutków finansowych planowanych remontów dla mieszkańców. Odnoszę dziwne wrażenie, że się na tym nie zna . Dodatkową obawę mam co do dyscypliny budżetowej, a tu kłania się nadzór finansowy i prokurator.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526