XVI Sesja Rady Miejskiej w Kole

Autor: kurier-kolski.pl | 24.11.2015

Ratusz25 listopada (środa), w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego, o g. 13.00 rozpocznie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Kole. Porządek obrad przewiduje aż 35 punktów, wśród których jednymi z ważniejszych tematów będą: sprawozdanie o stanie bezrobocia w naszym mieście, nabycie gruntu wokół kolskiego zamku czy też zmiany w budżecie. Pod obrady radnych wracają ponownie także 4 skargi mieszkanki Koła Agaty M. Po bardzo fachowych analizach prawniczych w Poznaniu, gdzie skierowali je ostatnio radni mając wątpliwości co do jakości oceny radców prawnych UM w Kole, tylko jedna z nich okazała się zasadna, a trzy w ocenie prawników z Poznania nadal pozostają bezzasadne. Sesja ma charakter otwarty. A oto cały porządek obrad sesji.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w mieście Kole za okres 10 miesięcy 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi ulicy gminnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/366/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Koło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Konarskiego 55 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 5) .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Konarskiego 55 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 6) .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Konarskiego 55 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 8) .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 29 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 32) .
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 48) .
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kościelec.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. K. Wielkiego na nieruchomość gruntową, położoną w Gminie Kościelec.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi .
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2015 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Agaty M. na działanie Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole w zakresie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. kadr, obsługi kancelarii i archiwizacji dokumentów w Miejskim Domu Kultury w Kole za bezzasadną.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Agaty M. na działanie Burmistrza Miasta Koła w zakresie zatrudnienia Sekretarza Miasta Koła za bezzasadną.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Agaty M. na działanie Burmistrza Miasta Koła w zakresie zatrudnienia inspektora ds. kadrowych w Urzędzie Miejskim w Kole za bezzasadną .
 31. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Agaty M. na działanie Burmistrza Miasta Koła w zakresie powołania Pani Aleksandry Ossowskiej na stanowisko Dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za zasadną .
 32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 33. Wolne głosy i wnioski.
 34. Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Kole
 35. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
5 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Michał
Michał
8 lat temu

Na portalu KK nigdy nie było transmisji na żywo z Sesji Rady Miejskiej jak i innych wydarzeń

Kuba
Kuba
8 lat temu

Bez względu na atmosferę sesji mieszkańcy powinni być na bieżąco w temacie, byli radnych wyborcami. Czyżby nowa władza PIS-u już się dobrała do samorządów i poleciła pozamykać wszystkim usta? Oj źle poczynają na wstępie swojej wszechwładzy. Nie pozwólmy sobie zamknąć ust, mamy prawo mówić, wiedzieć, co się dzieje wokół nas!

Anonimowo
Anonimowo
8 lat temu

Rzygać sie chce jak sie patrzy na te pompatyczne wypowiedzi radnych i popisy przed kamerami. Bardzo dobrze,że nie bedzie juz cyrku na żywo.

kol123
kol123
8 lat temu

Prosimy o wyjaśnienia dlaczego nie ma sesji na żywo.
Trzeba było uprzedzić mieszkańców to bylibyśmy na sali.
Chcemy wiedzieć co naprawdę się dzieje w Kole .
A nie z prasy i plotek !
Obawiam się ,ze na następnej braknie miejsc !

kolanin
kolanin
8 lat temu

czemu niema transmisji na żywo e-kolo nas olało?

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526