Rada Społeczna szpitala za odwołaniem dyrektor B. Graczyk-Malińskiej [video]

Autor: kurier-kolski.pl | 14.10.2015

20151013_131158Trwa konflikt w kolskim SPZOZ, czyli szpitalu powiatowym, pomiędzy dyrekcją i pracownikami. Ostatnio wybuchł z jeszcze większą siłą, bo coraz większe niezadowolenie z zarządzania Szpitalem zaczęła wyrażać nie tylko część załogi, ale też radni powiatowi, Zarząd Powiatu, a w końcu sam Starosta Wieńczysław Oblizajek, którzy rozpoczęli audyt (kontrolę) Szpitala. Na Zarządzie Powiatu postawiono wniosek by podziękować za pracę dyrektor Barbarze Graczyk-Malińskiej, a w ślad za tym zobowiązano Radę Społeczną szpitala do wyrażenia opinii na ten temat, co stało się na jej wczorajszym posiedzeniu. Po dość burzliwych obradach, gdyż dwóch członków Rady stawało murem za obecną dyrektor, w głosowaniu 6 członków Rady było za jej odwołaniem, 2 przeciw, a 1 wstrzymał się. Mając opinię Rady Społecznej szpitala, już jutro Zarząd Powiatu Kolskiego podejmie decyzję, czy rozwiązać umowę z B. Graczyk-Malińską czy nie. Tylko u nas relacja foto i wideo z posiedzenia Rady. Zachęcamy do obejrzenia i komentowania tematu.

 

Wczorajsze posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ (Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej) w Kole było kontynuacją wcześniejszego, przerwanego spotkania z dnia 7 października br. , a następnie otworzono kolejne, nowe posiedzenie z datą 13 października, podczas którego najważniejszym punktem porządku obrad było wyrażenie opinii dot. rozwiązania umowy z dotychczasową dyrektor placówki Barbarą Graczyk-Malińską.

W myśl art. 48 Ustawy o Działalności Leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r., w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika/dyrektora placówki. Do zadań rady społecznej należy, m.in. przedstawianie opinii podmiotowi tworzącemu placówkę w sprawach zbycia aktywów, zakupu lub przyjęcia darowizny, przekształceń lub likwidacji, planu finansowego, inwestycyjnego, itp., a także rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem szpitala.

Obecnie w Radzie Społecznej SPZOZ w Kole zasiadają: Wieńczysław Oblizajek – przewodniczący Rady, Jarosław Świder – przedstawiciel Wojewody oraz członkowie: Wojciech Jabłoński, Tomasz Sobolewski, Stanisław Mandziewski, Sebastian Szczesiak, Zdzisław Domański, Krzysztof Kubski, Jan Michalak i Krzysztof Mazurkiewicz. Rada w tym składzie pierwszy raz zebrała się 3 lipca tego roku.

old_szpital_001

Szpital w Kole obchodzi w tym roku 100-lecie swojego istnienia!

old_szpital_004

Kolski Szpital powiatowy to obecnie jeden z największych i najważniejszych zakładów pracy w Kole i powiecie kolskim. W tym roku obchodzi 100.rocznicę swojego istnienia! Jeszcze do niedawna zatrudniał blisko 500 pracowników (obecnie około 400). Pod względem zatrudnienia jest niezwykle ważną placówką, a jeszcze ważniejszą ze względu na swoją funkcję i misję – leczenie mieszkańców całego powiatu kolskiego. Jeśli Szpital źle funkcjonuje, odczuje to każdy z nas, osobiście lub poprzez swoją rodzinę, bo nie czarujmy się – prędzej czy później życie zetknie nas ze Szpitalem i jego personelem. Z tego względu każdemu z nas powinno zależeć, by ta placówka funkcjonowała jak najlepiej.

IMG_8462

IMG_8446

IMG_8473

Jak podczas posiedzenia Rady Społecznej powiedziała księgowa placówki  Dorota Kropidłowska, obecnie SPZOZ, czyli Szpital w Kole, jest obciążony stratą z lat poprzednich w wysokości ponad 11,6 mln. zł. Narastająca strata istnieje od momentu powstania SPZOZ w takiej formie, a więc od 1998 roku. Dodatkowo w tym roku wzięto kredyt 500.000 zł. na spłatę spraw sądowych w związku z błędami medycznymi. Niedawno wypłacono także odszkodowania zwolnionym pracownikom, którzy oddali sprawy do sądu, a na koniec czerwca br. wykazana jest strata 86.000 zł., co jednak zdaniem dyrektor Barbary Graczyk-Malińskiej jest dobrym wynikiem finansowym i w ogólnym rozrachunku – jak twierdzi – „jesteśmy od 3 lat zrównoważeni finansowo i faktycznie jesteśmy na plusie i jestem zdziwiona tym audytem”.

IMG_8459

Ogólnie dyrektorka nie ma sobie nic do zarzucenia, czego dała wyraz przedstawiając swoje stanowisko na Radzie Społecznej. Twierdziła, że została poproszona 6 lat temu, w najgorszym momencie finansowym i społecznym Szpitala, o objęcie stanowiska dyrektora placówki oraz skonstruowanie i wdrożenie programu naprawczego, który – zdaniem dyrektorki – został przez nią nieodpłatnie zrobiony i zrealizowany:

– Program zakończył się pomyślnie. 6 lat udowodniło, że jestem człowiekiem odpowiedzialnym za ludzi, za pacjentów, za lekarzy (…) Nagle się okazuje, że ja mam być odwołana z powodów, których do dzisiaj nie rozumiem.

Rozpoczęcie audytu (kontroli) SPZOZ w Kole przez firmę zewnętrzną wywołało duże zdziwienie dyrektor Graczyk-Malińskiej, która twierdzi, że Zarząd Powiatu nie ma podstaw, by to robić, bo w Szpitalu wszystko ma się dobrze i idzie w dobrym kierunku. Twierdzi, że kilkakrotnie wysyłała do Zarządu pisma z pytaniem o powód rozpoczęcia audytu. Za to Starosta i członkowie Zarządu twierdzą, że dyrektorka długo uchylała się od udostępnienia do kontroli wielu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu, co budzi duże wątpliwości…

– Jestem głęboko zdziwiona – mówiła dyrektorka – Kontynuacja programu naprawczego jest i nie było do mnie zastrzeżeń, i nagle w 2015 roku dowiaduję się, że ma być audyt wraz z programem naprawczym. Mam wątpliwości prawne odnośnie audytu i udostępniania dokumentów do tej kontroli. Ja chronię interesu własnego Szpitala, bo (…) jesteśmy dobrym kąskiem – dodała sugestywnie.

OBEJRZYJ FRAGMENT NAGRANIA WIDEO Z POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ SZPITALA W KOLE W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2015 R.:

Kilka tygodni wcześniej dyrektor naczelna Szpitala odwołała z zajmowanego stanowiska dotychczasowego swojego zastępcę ds. lecznictwa dra med. Cezarego Chmieleckiego. Twierdzi, że za porozumieniem stron oraz, że została do tego zmuszona jego brakiem zaangażowania w pracę. Szybko powołała na jego miejsce dr med.  Magdalenę Kopaczewską. Szefowa szpitala Barbara Graczyk-Malińska nie pozostawiła na doktorze Chmieleckim suchej nitki, oświadczając tuż po zakończeniu wystąpienia przed Radą Społeczną swojej nowej zastępczyni :

– Nigdy przez 6 lat nie było takiej rozmowy merytorycznej między mną a panem doktorem Chmieleckim, ponieważ pan dr Chmielecki nie miał na to czasu, nie miał czasu na bywanie w NFZ. To ja tam jeździłam, załatwiałam kontrakty proszę państwa. Nigdy państwu tego nie mówiłam, nigdy się nie skarżyłam, ponieważ pan dr Chmielecki przeszedł pomyślnie konkurs, był lekarzem. W 5 godzin załatwiał zarówno czas dyrektorowania, jak i czas bycia na oddziale. Proszę państwa, rozmowa z panią dyrektor obecną Kopaczewską jest to rozmowa merytoryczna. Ja prowadziłam takie rozmowy wcześniej jak pani była lekarzem. To jest rozmowa merytoryczna, konkretna. Nigdy takiej rozmowy nie było z panem dyrektorem Chmieleckim. I to jest powód dla którego się rozstaliśmy, za obopólną zgodą, za porozumieniem stron. I to jest również powód, że ja zgadzałam się na pełnienie jednego etatu dyrektora, a nie półtorej. Ja po prostu więcej widocznie nie byłam w stanie znieść, żeby załatwiać wszystkie sprawy i lekarskie pana dyr. Chmieleckiego, i swoje – dyrektora naczelnego.

Pikanterii całej obecnej sytuacji w Szpitalu dodaje pismo jakie do Zarządu Powiatu wystosowali lekarze Oddziału Wewnętrznego chcąc podwyżki. Z pismami odnośnie podwyżek kilkakrotnie wychodziły wcześniej także pielęgniarki i położne zatrudnione w szpitalu. Dlaczego? Jak twierdzi Jadwiga Bednarowicz – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPZOZ w Kole, pracownicy szpitala chcą być godnie traktowani i godnie wykonywać swoją ciężką pracę, tym bardziej, że dyrektorka rozpoczynając swoje rządy w Szpitalu obiecała im, że gdy na początku zacisną pasa, to po kilku latach otrzymają podwyżki, a minęło już 6 lat i nic nie wskazuje na to, by tak się stało. „Ludzie nie doczekali się tych pieniędzy” – powiedziała podkreślając, że cierpliwość ma przecież swoje granice – „Jako związki nie mieliśmy też możliwości się spotkać (z dyrekcją), bo zawsze były jakieś trudności. W końcu trafiło to do Państwowej Inspekcji Pracy i PIP też się boryka z tym problemem, dlatego takim ostatnim sygnałem było pismo do Starostwa, bo też jest odpowiedzialne za to, że ustawa powinna być zrealizowana.”

Nowa p.o. dyrektor ds. lecznictwa SPZOZ w Kole, dr med.  Magdalena Kopaczewska, która decyzją dyr. Malińskiej szybko zastąpiła zwolnionego dra Chmieleckiego, podczas wystąpienia na forum Rady Społecznej szpitala w sprawie podwyżek dla lekarzy, na koniec nie pobłażała swojemu poprzednikowi, doktorowi Chmieleckiemu, mówiąc: – … Jak byłam w NFZ-cie, to panie z NFZ-tu, bardzo życzliwe, były bardzo zdziwione, że szpital w Kole ma zastępcę dyrektora ds. lecznictwa, bo od 2 lat taka osoba piastująca taką funkcję jeszcze się u nich nie pokazała i nie miała żadnych wątpliwości…

IMG_8452

Atmosfera podczas posiedzenia wtorkowej Rady Społecznej kolskiego szpitala była napięta i nerwowa. Dwóch członków Rady stanęło murem za dyr. Graczyk-Malińską. Sebastian Szczesiak, członek Rady, bardziej znany jako radny powiatu i jeden z twórców stowarzyszenia „Malinowa Mamba”, już na początku złożył pisemny kontr-wniosek, aby zdjąć z porządku obrad sprawę rozwiązania umowy z szefową Szpitala. Na jego zarzut, że Rada Społeczna nie została wcześniej poinformowana o rozpoczętym audycie Szpitala, odpowiedział przewodniczący Wieńczysław Oblizajek: – Rada Powiatu po raz pierwszy w historii potwierdziła w głosowaniu imiennym, że audyt ma być zrobiony od zaraz. Obecnie jest już ponad 90% zaangażowania tego audytu. I to jest temat zakończony. Nie będę dyskutował z uchwałą Rady Powiatu, bo jestem od tego by wykonywać polecenia (…) Członkowie Rady Społecznej zostaną poinformowani o wynikach audytu, gdy one już będą. Będziemy rozmawiać po audycie, bo wtedy będzie pełen obraz do dyskusji.

W głosowaniu wniosek radnego Szczesiaka o zdjęcie z porządku obrad sprawy dyrektorki został odrzucony większością 4 głosów, przeciwko 2 (Szczesiak i Jabłoński).

Na kolejne pytanie radnego Szczesiaka czemu każe się radnym opiniować odejście dyrektorki bez znajomości audytu, Wieńczysław Oblizajek powiedział: – Na dzień dzisiejszy sprawa audytu jest sprawą drugoplanową. Według naszej oceny, mojej i Zarządu Powiatu, audyt jest sprawą drugoplanową. Dziś jest inny temat. Dziś jest sprawa bezpieczeństwa leczenia ludzi w naszym powiecie – zakończył tajemniczo, bo zaraz potem poprosił osoby postronne o opuszczenie sali tak, by została sama Rada Społeczna.

Tych 6 lat rządzenia Szpitalem bardzo bronił także inny członek Rady Społecznej Wojciech Jabłoński, który przed ostatecznym głosowaniem powiedział, że wcześniej nie było tak krytycznych ocen dyrektor Barbary Graczyk-Malińskiej, co go bardzo niepokoi:
– I dzisiaj kolejne roszczenia, kolejne żądania, wręcz wrócenia do sytuacji, która była wcześniej, a dzisiaj oczekiwania nie wiadomo czego. Ja chcę mimo wszystko podziękować Barbara za to co zrobiłaś wspólnie z załogą, bo i załoga włączyła się w naprawianie tego szpitala. Dzisiaj, jeżeli chcemy zmarnować to wszystko, to co zostało przez te 6 lat zrobione, róbmy, ale – beze mnie!

Potem, już za zamkniętymi drzwiami, nastąpiło głosowanie i tuż po zakończeniu obrad od przewodniczącego Oblizajka otrzymaliśmy informację, że członkowie Rady Społecznej w głosowaniu: 6 głosami za, 2 przeciw i przy 1 wstrzymującym się, wyrazili pozytywną opinię co do rozwiązania umowy z obecną dyrektor Szpitala w Kole.

Jutro, w czwartek, o godz. 9.00 rozpoczyna się posiedzenie Zarządu Powiatu Kolskiego, gdzie jedną z ważniejszych spraw będzie rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie umowy z dotychczasową dyrektor Szpitala w Kole Barbarą Graczyk-Malińską. Jest możliwe, że jeszcze na tym samym posiedzeniu członkowie Zarządu zdecydują komu powierzyć obowiązki pełnienia dyrektora placówki na najbliższy okres.

O wszystkim będziemy naszych Czytelników na bieżąco informować.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
32 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
lovoo crack
3 lat temu

dating app lovoo lovoo sex http://lovooeinloggen.com/

mmx
mmx
8 lat temu

A teraz czas na resztę: księgowa i pozostałe zastępczynie

Maryna
Maryna
8 lat temu

A ja pytam na ile sobie dołożyła obecnością w „Rozmowach niedokończonych” w Radiu Maryja bo to tak kilkanaście dni po tym wielki szum !!!!

Salamon
Salamon
8 lat temu

Czytam ten artykuł i ogladam relację filmowa z obrad Rady Społecznej
Szpitala, i dochodzę do wniosku, że słuchając na wstepie Pana
Przewodniczącego Rady, można odnieść wrażenie że już wszystko jest ,
mówiąc kolokwialnie ” pozamiatane ” Pani Dyrektor jest juz
odsunieta i Zarząd Powiatowy juz podjął taką decyzję. Społeczna Rada
Szpitala, którą tam widać w tle, uważam że to jest mydlenie oczu, ma
ona służyć jako maszynka do głosowania i dodatkowa podkładka, do
usunięcia Pani Dyrektor. Jestem kolaninem, już wiekowym i znam
niektórych jej członków, niewiem kto ich powołuje, i jakimi kryteriami
się kierował, że ich powołał. Nie obrażając tych panów, to nie
jeden z nich – to ani „B” ani ” C ” ani kukuryku, jak
to mówił, nasz były Pan Prezydent. Druga rzecz, bardzo istotna to
przeprowadzanie audytu, to jest bardzo odpowiedzialna praca – Powinna tym
się zająć Firma, która posiada wszelkie niezbędne certyfikaty,
pozwalające na bardzo fachowe i wnikliwe badanie stanu rzeczy w szpitalu
– ekonomiczne jak i merytoryczne. Z tego co wynika, firma ta, wyłoniona
była w taki sposób, jaki była i z góry można sie domyślać jaki
bedzie wynik końcowy tego audytu. Przyznam się, że nie znam osobiście
Pani Dyrektor, ale wysłuchałem jej i mimo wszystko uważam, że,
przyjęcie stanowiska Dyrektora Szpitala, kiedy to szpital był w takiej
trudnej kondycji, trudnej sytuacji finansowej, to było dla niej wielkie
wyzwanie, wymagało to wielkiej odwagi. No i co ciekawe, że przez ostatnie
lata, nikt nie negowal pracy Pani Dyrektor, nie stawiał jej zarzutów
strikte – na temat Zarzadzania Szpitala. Uważam, że jeśli Zarząd
widzi, że na Pani Dyrektor ciążą jakieś niedociągnięcia, jakieś
zarzuty, co do kierowania tą placówką, należałoby powołać do audytu
autorytatywną firmę, jak wcześniej pisałem, z wszelkimi certyfikatami
której końcowy wynik badań kondycji szpitala, będzie rzetelny
adekwatny do jego stanu kondycyjnego. Na podstawie, takiej opinii
audytorów, Zarząd Powiatowy ma prawo podjąc decyzje z czystym sumieniem
i ręką na sercu, czy utrzymać Panią Dyrektor na tym stanowisku, czy
nie. Przypuszczam że jest jeszcze drugie dno tej sprawy, zbliżają się
Wybory do Sejmu, z tego co widać scena polityczna się zmieni i to
diametralnie. Układ polityczny sił też sięw Kole zmieni. Nadszedł
czas na pośpieszne zmiany.

KoLaNkA
KoLaNkA
8 lat temu

a może by tak pielęgniarki wzięły się do roboty a nie stale narzekały? Nie będę mówić o wszystkich ale o oddziale wewnętrznym I tam może dwie ze wszystkich pielęgniarek interesują się pacjentem reszta wręcza pampersa i każe samemu zajmować się pacjentem

vacek
8 lat temu

Pani Malińska została kozłem ofiarnym, mimo że za jej rządów szpital odzyskał blask. Może Starosta odwołał ją za to że wystąpiła w telewizji TRWAM broniąc pracowników szpitala?

Kolanin
Kolanin
8 lat temu

Ja tu widzę dziwna grę starosty PSL-owskiego.Zresztą jak wszędzie -nieczyste zagrania.Co on chce zrobić, ,sprywatyzować szpital wspólnie z lekarzami ,co zarabiają już kupę kasy? Chyba czas na zmianę …

Drugi
Drugi
8 lat temu

Bardzo pyszna osoba

ptyś
8 lat temu

Do”guci”ten Pan własnie z całej rady,ma duze pojecie–i bardzo madrze gada–naj wiecej wstawiał sie za pielegniarkami –i madre pytania stawiał–z pozdrowieniami{jeszcze pracujaca pielęgniarka}

Kolanin
Kolanin
8 lat temu

Nie bronię Pani Dyrektor ale Szpitala, jak sprywatyzują szpital i wyleją pielęgniarki i personel medyczny na bruk to dopiero wtedy beda lamenty. Pani Malińska sprzeciwia sie prywatyzacji i dlatego traci stanowisko.

Anonimowo
Anonimowo
8 lat temu

Obiektywna i Kolanin pewno nie jestescie i nie byliście pracownikami tej Pani skoro taj jej bronicie.A szkoda.

Kolanin
Kolanin
8 lat temu

Zwolnienie Pani Malińskiej to pierwszy krok do prywatyzacji i sprzedaży Szpitala. Jak ludzie stracą pracę a mieszkańcy będa leczyć się w Koninie to dopiero ujżycie prawdziwe oblicze sprawy zwolnienia Pani Dyrektor.

obiektywna
obiektywna
8 lat temu

Pani Dyrektor Malińska broniła szpitala przed prywatyzacja i przypłaciła to własnym zdrowiem i stanowiskiem.
Za Pani Malińskiej szpital funkcjonował wzorowo i niekótych biło to po oczach i stad zazdrość i chec dokopana jej za jej dobre serce !
Jestesmy z Pania!

Agafia
Agafia
8 lat temu

A co wy tam wiecie co się dzialo i dzieje w szpitalu ?????
Lepiej zebycie nie wiedzieli bo byscie nie spali spokojnie po nocach .

żaba
żaba
8 lat temu

Dokładnie. Siedzą tylko i przytakuja. Bladego pojęcia o realiach maja. Nastepna Pani P.O dyrektora. Niech idzie leczyć a nie takie herezje opowiada. Po tych kłamstwach powinien jej tylko urosnąc nos niczym Pinokiowi. Jedna wielaka Żenada i porażka jak można takie wierutne kłamstaw opowiadać i s…. we własne gniazdo . Może i ma doktorat ale zastanawiam sie z czego – robienia chaosu- po dwóch tygodniach na stołku wie jak uzdrowic szpital

Ja i tylko ja
Ja i tylko ja
8 lat temu

Guci – żaden z nich nie wiem o czym mowa…

guci
guci
8 lat temu

Nie wiem co w tej radzie społecznej robi pan M.S. przecież on na niczym tam się nie zna, jeszcze w obecnej sytuacji co on może wiedzieć np. o likwidacji, przekształceniach, planie finansowym czy inwestycyjnym o których mowa w wymienionych powyżej zadaniach tej rady ???? ma w tym kierunku jakieś wykształcenie, z tego co mi wiadomo raczej nie. Z takimi członkami nie widzę sukcesu…

basia
8 lat temu

popieram najwyższy czas na zmianę tej pychy dla dobra ludzi z naszego miasta i okolic

Gebels
Gebels
8 lat temu

W końcu pozbyli się p.Graczyk ale szybko obsadziła stołek zastępcy dyrektora :-), oraz jakie zdziwienie, że audyt ma być. Szkoda że tak późno się to stało ale lepiej tak niż wcale. Może po wyborach „wyczyszczą” to całe towarzystwo i ktoś zrobi porządek z tym cyrkiem który ma miejsce w szpitalu.

ZIUTA
ZIUTA
8 lat temu

Jutro trzymam kciuki za lepszym losem szpitala jego pracowników i pacjentow.Niech zwycięży sprawiedliwość i prawda a nie fałsz i obłuda.

jajo
jajo
8 lat temu

Ale szopki, w tym roku trochę wcześniej.

kolanka
kolanka
8 lat temu

Czekam na dalsze relacje, proszę wszystko dokładnie opisywać, bo my zwykli ludzie nie wiemy tak naprawdę co tam sie dzieje, a to przecież nasz szpital

ANONIM
ANONIM
8 lat temu

W końcu ktoś pisze o tej chorej sytuacji w szpitalu, dziękuję.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526