38 osób znalazło zatrudnienie w Oświacie

Autor: kurier-kolski.pl | 09.10.2015

Maciaszek 2Na stronie internetowej miasta Koła ukazała się informacja burmistrza miasta Stanisława Maciaszka nawiązująca do audytu (kontroli) przeprowadzonego w kolskiej oświacie. Wynika z niej, że dzięki zmianom organizacyjnym w szkołach niejako wymuszonych na dyrekcjach przez włodarza, udało się w ramach tych samych godzin zatrudnić dodatkowo 38 osób – nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Tak więc bez dodatkowych kosztów 38 młodych mieszkańców Koła znalazło pracę.

 

W informacji burmistrz Stanisław Maciaszek napisał:

Niejednokrotnie informowałem mieszkańców o podjętych przeze mnie działaniach w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Koło.

Wyjaśniałem, że przeprowadzony audyt zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych był podyktowany poszukiwaniem odpowiedzi na liczne sygnały od mieszkańców, co do braku możliwości zatrudnienia nowych pracowników w szkołach i placówkach, mimo takich możliwości.

Rzeczywiście audyt wykazał, że w naszych szkołach jest ponad 700 godzin ponadwymiarowych, które dyrektorzy szkół i przedszkoli zwykle przydzielali nauczycielom z dużym stażem pracy, lub wąskiej grupie nauczycieli. Niejednokrotnie głównym argumentem przydziału takich godzin był fakt, iż „nauczyciel wybiera się niebawem na emeryturę”. Z tymi argumentami nie można się do końca zgodzić.

Wiem i zasadne są argumenty, by starać się nie zwiększać zatrudnienia, szczególnie nauczycieli młodych, gdyż w świetle art. 30 i 30a Karty Nauczyciela, który mówi o wypłacaniu dodatków do średniorocznych wynagrodzeń, to właśnie im trzeba dopłacać najwięcej, jeśli mają miejsce w szkole przerosty zatrudnienia nauczycieli młodych.

Będąc jednak w pełni świadomym tych mechanizmów, zleciłem wnikliwą analizę zatrudnienia również w aspekcie społecznym. Społeczeństwo nasze – mieszkańcy oczekują, że znajdzie się właściwe rozwiązanie, które z jednej strony pozwoli zwiększyć zatrudnienie w naszych placówkach oświatowych, z drugiej zaś nie pociągnie to za sobą dodatkowych kosztów z miejskiej kasy.

Od 1 września otworzyliśmy nowy budynek – przenieśliśmy Przedszkole nr 1. Znalazło tam zatrudnienie kilku pracowników obsługi i administracji oraz kilku nauczycieli. W pozostałych szkołach zleciłem również poszukanie możliwości zatrudnienia młodych nauczycieli i zadbania o nich tak w przydziałach godzin, by nie trzeba było do nich dopłacać z powodów, o których wyżej wspomniałem. Dyrektorzy szkół i placówek podjęli takie działania.

Od 1 września roku szkolnego 2015/2016 we wszystkich miejskich placówkach oświatowych zatrudniono 38 nowych pracowników: nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

W tej liczbie jest 13 pracowników obsługi i administracji, 25 nauczycieli (w tym 2 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych, 7 nauczycieli kontraktowych i 14 nauczycieli stażystów).

W ten sposób wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dość znaczna grupa osób znalazła zatrudnienie.

Oświata w Kole to ważny aspekt społeczny. Zatrudnianie nowych osób musi odbywać się z troską o dobro dzieci i młodzieży. Kwalifikacje nauczycieli, ich przygotowanie do pracy to jedna strona, którą weryfikuje się przy zatrudnianiu. Osiągnięcia w pracy, kontakt z dzieckiem, poświęcenie dla zawodu, sumienna realizacja podstawy programowej to aspekt, który może i powinien monitorować cały czas organ prowadzący.

Deklaruję, że z wielką uwagą będę się przyglądał pracy nowych pracowników. Będę też prosił o ocenę pracy nauczycieli już zatrudnionych.

Nasze dzieci muszą uczyć i wychowywać nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami, nauczyciele z powołaniem. Wierzę, że troską wszystkich nas: mnie i dyrektorów szkół i przedszkoli, będzie dbanie o to, by właśnie tacy ludzie uczyli w naszych placówkach oświatowych. Znajdę sposób, by motywować najlepszych, by doceniać ich pracę. Tylko wówczas można spodziewać się wysokich wyników kształcenia. Tylko wtedy możemy być dumni, że zrobiliśmy wszystko, by kończący nasze szkoły dzieci i młodzież, wychodziła z tych szkół dobrze wyedukowana, dobrze wychowana. Oświata bowiem to dla naszego miasta wizytówka.

Pragnę tego co wszyscy: by ta wizytówka odpowiadała najlepszym kryteriom.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
3 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Rafał
Rafał
8 lat temu

Panie Maciaszek, tylko powiedz jak zostali ci nauczyciele zatrudnieni, skoro nigdzie tych ofert nie było, a jak pytać się w szkołach, to dyrektorzy (albo i tylko sekretarki) odpowiadają, że nie zatrudnią i już.

ja
ja
8 lat temu

jak się chcę to można, BRAWO Panie burmistrzu

ANONIM
ANONIM
8 lat temu

czyli można znaleść etaty. BRAWO

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526