Dziś XI Sesja Rady Miejskiej w Kole

Autor: kurier-kolski.pl | 23.06.2015

ratusz_2d24 czerwca (środa) o godzinie 13.00 w Ratuszu Miejskim rozpocznie się XI sesja Rady Miejskiej w Kole. Planowany porządek obrad jest bardzo „obfity”, a więc pewno obrady potrwają długo. Najważniejszym punktem sesji będzie udzielenie przez radnych Burmistrzowi Miasta Koła absolutorium za wykonanie budżetu miasta. Obrady sesji mają charakter otwarty dla wszystkich chętnych.

 

Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Kole:

Część I

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.
8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej.
9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Sienkiewicza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Etyki Rady Miejskiej w Kole.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na niewłaściwe zachowanie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kole za zasadną.
13. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – w ramach pomocy de minimis – budynków lub ich części zlokalizowanych w mieście Koło dzielnica Stare Miasto oraz ulice Toruńska i Sienkiewicza, w których wykonano remont elewacji.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2015 rok .

Część II

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2014 rok:
a) przedstawienie przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta,  informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta   Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2014 r.
d) dyskusja
e) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2014 rok
13.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.:
a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Koła za 2014 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła za 2014 rok wraz  z uzasadnieniem.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania  budżetu za 2014 rok.
c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej oceniających wykonanie budżetu
d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
e) dyskusja
f)  głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15.  Wolne głosy i wnioski.
16.  Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Kole
17.  Protokół z X Sesji Rady Miejskiej w Kole
18.  Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
kolanin
8 lat temu

Panie Piasecki jest pan radnym czy osobą co bierze dietę i nic nie robi to ok . mieszkał pan na Asnyka a dla tych ludzi nic pan nie robi droga za KTBS ami do wału niech pan weźmie taczkę i szpadel i do roboty,dziękuję.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526