Po długiej i burzliwej dyskusji radni poparli budowę Elektrociepłowni [video]

Autor: kurier-kolski.pl | 29.04.2015

IMG_6706VIII sesja Rady Miejskiej w Kole była długa, męcząca i niezwykle burzliwa. Mimo to udało się wypracować porozumienie, dzięki któremu radni stosunkiem głosów 14 za i 7 przeciw zgodzili się na wydzierżawienie 2,5 ha działki-nieużytku przy ul. Sosnowej pod budowę nowej Elektrociepłowni. Radni podjęli kilka innych ważnych uchwał, rozpatrzyli dwie skargi, a na koniec sesji znaleźli leżące na stole i zaadresowane do nich koperty z … anonimowym donosem! Zachęcamy do czytania, oglądania i komentowania.

 

W obradach sesji wzięło udział wielu, bo ponad 20 mieszkańców Koła, którzy przyszli wyrazić swój sprzeciw wobec polityki radnych lub po prostu posłuchać toczących się na sali dyskusji.

3

4

Bardzo długo trwał punkt „interpelacje i zapytania”, w którym radni zadają burmistrzowi pytania lub interweniują w różnego typu sprawach. Z sali dały się słyszeć w tym czasie głosy zniecierpliwionych mieszkańców, którzy określali, że radni „zajmują się pierdołami, a nie ważnymi sprawami”. Jak poinformował zebranych Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Szafrański, już wkrótce wszyscy radni i mieszkańcy Koła będą mogli zapoznawać się z odpowiedziami burmistrza na interpelacje i zapytania na stronie internetowej Miasta Koła pod adresem: www.kolo.pl w zakładce BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).

POD SPODEM OBEJRZYJ RELACJĘ WIDEO Z PRZEDSTAWIENIA DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ BURMISTRZA MIASTA KOŁA ORAZ INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Dużym zaskoczeniem na sali dla wielu osób było ostre spięcie między radną Urszulą Polewską – Przewodniczącą Klubu Towarzystwa Samorządowego (na zdjęciu niżej), a burmistrzem Stanisławem Maciaszkiem. Radna przy kilku okazjach zarzucała burmistrzowi brak współpracy z radnymi, nierzetelność informacyjną, a na koniec zażądała od włodarza przeproszenia radnych za plakaty wywieszone przez niego na miejskich słupach ogłoszeniowych, gdzie był zamieszczony list otwarty do mieszkańców, w którym burmistrz zarzucał radnym rzucanie mu przysłowiowych kłód pod nogi i odstraszanie inwestorów chcących tworzyć w Kole nowe miejsca pracy.

5

Już wiele dni przed sesją odbywały się spotkania robocze i komisje Rady, gdzie obficie dyskutowano o sprawach, które miały być rozpatrywane na środowych obradach. Najważniejszą z nich był pierwszy krok zmierzający do rozpoczęcia inwestycji budowy  Elektrociepłowni przez warszawskie konsorcjum. Radni dyskutowali o tym ponad godzinę. Na sali był przedstawiciel inwestora, któremu mogli zadawać pytania, a także radca prawny Urzędu. Kilkakrotnie głos zabierał w tej sprawie inicjator powstania Elektrociepłowni, czyli burmistrz Stanisław Maciaszek.

2

Pytań i wątpliwości było bardzo wiele. Niektórzy radni zarzucali, że firma z Warszawy nie figuruje nigdzie, że nie ma osobowości prawnej, czemu zdecydowanie zaprzeczał burmistrz i przedstawiciel inwestora. Burmistrz zaznaczył, że sprawdzał wiarygodność firmy. Spółka jest konsorcjum kilku podmiotów, bo inwestycja ma przecież kosztować około 40 mln.zł., co jest niebagatelną kwotą.

Głosy radnych były różne. Byli też tacy, którzy mówili, że ta inwestycja daje nadzieję nie tylko na tańsze ciepło i prąd przynajmniej dla części mieszkańców, podłączenie wielu domów do „cieplika” i likwidację pieców węglowych, ale także jest potrzebna dlatego, że w związku z naszym członkostwem w UE co roku jest i będzie wyższa wysokość kar za ogrzewanie nieekologiczne. Oczywiście w grę wchodzi jeszcze zatrudnienie w nowej Elektrociepłowni około 30-40 osób obsługi, co w przypadku dużego bezrobocia w Kole jest także dużym plusem.

W imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego jej przewodniczący radny Florian Olejniczak (na zdjęciu niżej) przedstawił opinię Komisji, która postanowiła wydać opinię pozytywną i poprzeć projekt uchwały, ale prosiła o wniesienie kilku poprawek, co tez radni uczynili. Radny w imieniu Komisji apelował do burmistrza, by przy podpisywaniu umowy z inwestorem zachował szczególną staranność. Burmistrz Maciaszek złożył publiczną deklarację, że na kolejną sesję złoży projekt uchwały powołującej spośród radnych komisję, która wspólnie z nim zajmie się nadzorowaniem przygotowania szczegółowej umowy z warszawską firmą.

1

Ostatecznie nastąpiło głosowanie, w którym większość radnych jednak poparła projekt uchwały przedstawiony przez burmistrza o wydzierżawieniu 2,5 ha pod budowę przyszłej Elektrociepłowni. 12 radnych było „za”, 7 „przeciw”, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

POD SPODEM OBEJRZYJ NA FILMIE DYSKUSJĘ I GŁOSOWANIE RADNYCH W SPRAWIE DZIAŁKI POD BUDOWĘ ELEKTROCIEPŁOWNI W KOLE:

Kolejną ważną uchwałą była propozycja burmistrza w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej kolskich szkół i przedszkoli miejskich, co ma w konsekwencji przynieść miastu oszczędności finansowe. Radni zaakceptowali pomysł włodarza 12 głosami „za”, przy 4 przeciwnych oraz 4 wstrzymujących się.

Więcej dyskusji było przy uchwale w sprawie pomocy finansowej miasta dla powiatu kolskiego. Chodziło tu o dofinansowanie remontu generalnego ulicy Konarskiego (około 380 mb), która jest w administracji Starostwa. Starostwo miało przekazać na ten cel 117 tys.zł, a miasto dołożyć 115 tys.zł. Bardzo przeciwny tej uchwale był radny Ryszard Karolak, który z oburzeniem mówił, że drogi na jego osiedlu od lat czekają na położenie asfaltu czy kostki. Burmistrz Maciaszek zabrał tu głos i zapewnił go, że doskonale wie o tym i zna ten problem, i na pewno także drogi na Kaliskim Przedmieściu będą po kolei utwardzane.

– Takich potrzeb w naszym mieście jest naprawdę bardzo dużo – mówił radny Florian Olejniczak – Każdy z nas jak z rękawa może sobie sypać potrzebami, ale nie ma na to pieniędzy. Przy tej okazji można tu podziękować panu burmistrzowi, bo sprawa remontu ul. Konarskiego ciągnęła się 2 lata i była tylko przepychana. Mamy w Kole 29 km dróg i każdy z radnych ma swoje priorytety. Dlatego będziemy się sprzeczać, bo środków nie jest dużo i zapewne będzie bardzo gorąca dyskusja.

Na zakończenie dyskusji radni przystąpili do głosowania. 18 z nich było „za” podjęciem uchwały, a jedynie 2 wstrzymało się od głosu, w tym radny Karolak.

6

Pod koniec obrad radni rozpatrzyli dwie skargi. Pierwsza z nich dotyczyła niewłaściwego zachowania radnej Wiolety Skrzypczak (na zdjęciu wyżej), której redaktor naczelna lokalnej gazety zarzuciła arogancję i niemal napaść na nią w Ratuszu podczas jednej z Komisji Rady. Skarga trafiła do Wojewody Wielkopolskiego, który odesłał ją do Przewodniczącego Rady Miejskiej, a ten dał pod obrady radnych, równocześnie rekomendując, aby głosować za odrzuceniem skargi, ponieważ – jego zdaniem – sprawa ta nie powinna być przedmiotem oceny innych radnych. I za sugestią Przewodniczącego radni tak uczynili. Niemniej radna Skrzypczak zabrała głos i przeprosiła za swoje zbyt impulsywne zachowanie. Zaznaczyła, że nie było jej zamiarem kogokolwiek obrazić.

Druga skarga była na burmistrza Maciaszka, a jej autorką była mieszkanka Koła Ryszarda Ł., która zarzuciła włodarzowi, że ten nie odpowiedział w ustawowym terminie na 3 jej pisma. Sprawę przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Marcin Janiak. W głosowaniu radni przyznali rację mieszkance i uznali skargę za zasadną.

7

OBEJRZYJ POD SPODEM FILMIK Z DYSKUSJI I GŁOSOWAŃ NAD SKARGAMI NA VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOLE:

Już po sesji odbyło się spotkanie radnych i włodarza z mieszkanką oskarżającą burmistrza. Przedstawiła ona na nim swoją historię mieszkaniową, a później ostro zarzuciła, że nic w mieście w kwestii przydziału mieszkań się nie zmieniło, że kwestie przydziału lokali komunalnych były i są nieuczciwe. Przy czym pokazywała radnym dokumenty mające świadczyć o nieuczciwości i nierzetelności w sprawach mieszkaniowych. Na zakończenie zaczęła się kłótnia i pyskówka tak duża, że burmistrz opuścił salę, a większość radnych zaraz za nim uczyniła to samo…

Jeszcze przed tym wydarzeniem Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Wapińska odczytała pismo, które na do Prezydium Rady złożyli mieszkańcy bloków komunalnych przy ul. Toruńskiej i Zawadzkiego. Mieszkańcy, których przedstawiciele licznie stawili się na sesji. Pismo podpisało około 100 osób. Mieszkańcy wskazywali w nim, że są oburzeni i nie zgadzają się to, by radni torpedowali dobre działania burmistrza, takie jak np. chęć sprzedaży najemcom mieszkań komunalnych ich lokali za 1% wartości.

IMG_6714

Głos mieszkańców zrodził dłuższą dyskusję, podczas której nie wszyscy radni zgodzili się z oceną ich działań zawartą w przeczytanym piśmie. Delegacja mieszkańców niestety nie została dopuszczona do głosu poza przedstawieniem ich petycji.

OBEJRZYJ POD SPODEM FILMIK, GDZIE JEST ODCZYTYWANE PISMO MIESZKAŃCÓW DO RADNYCH:

Wychodząc z sali obrad Ratusza radni zauważyli dziwne koperty leżące na jednym z krańców stołu. Każda z nich była zaklejona, a na wierzchu miała doczepioną kartkę z nazwiskiem radnego/radnej. Koperty leżały nieopodal radnej Teresy Brzoskiej, która w końcu zaczęła z zaciekawieniem przeglądać je i otworzyła tę zaadresowaną na swoje nazwisko. Wielkie było zdziwienie jej i wielu innych radnych, którzy za moment pojawili się w tym miejscu i zaczęli otwierać koperty ze swoimi nazwiskami.

Okazało się, że w środku nie było nic „urzędowego”, jak początkowo myśleli, a był tam anonim dotyczący nowego od niedawna dyrektora MDK Radomira Pioruna. Donos dotyczył jego obecności, czy raczej nieobecności w pracy w kilku dniach kwietnia. Komu może zależeć, by pogrążyć tak wspaniałego artystę i menadżera? – zastanawiali się radni skupieni wokół kopert, ale jakoś nikt im do głowy nie przyszedł, nic nie wymyślili i za chwilę spokojnie rozeszli się do domów.

I co wy na to, Szanowni Czytelnicy?

Subskrybuj
Powiadom o
guest
5 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Ateista
Ateista
9 lat temu

Pani Polewska tak ładnie mówi, normalnie aż człowiek się oczyszcza, lepiej niż ksiadz na kazaniu.

kolanin
kolanin
9 lat temu

To tylko pierwszy krok i ciekawe co bedzie dalej,bo te przepychanki i kłótnie nie wrózą raczej nic dobrego.Jesli nie bedzie współpracy i dobrej woli nic sie w tym miescie nie zmieni na lepsze i wszyscy radni powinni sobie z tego zdawac sprawe tym bardziej,że oni także tu mieszkają i sa naszymi sąsiadami.

Anonimowo
Anonimowo
9 lat temu

TEMAT PIORUNA KRĄŻY CAŁY CZAS PO NECIE AŻ HUCZY
PANIE PIORUN,NAROBIŁ PAN SOBIE WIELU WROGOW TO TERAZ SĄ TEGO EFEKTY.

Krystyna
Krystyna
9 lat temu

Dziekujemy za rozsadne decyzje burmistrzowi i radnym.

zyg zyg
zyg zyg
9 lat temu

Nie no ale jajca hi hi hi

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526