Środki Unijne dla kolskich wspólnot mieszkaniowych!

Autor: kurier-kolski.pl | 25.02.2015

FlagaBurmistrz Miasta Koła Stanisław Maciaszek podał do publicznej wiadomości dla współwłaścicieli nieruchomości tworzących kolskie wspólnoty mieszkaniowe informacje o możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na różne cele. Dofinansowanie może wynieść aż 85% danej inwestycji. Informacji oraz pomocy w tym udziela Urząd Miejski w Kole.

 

Przedmiotem wsparcia może być:1. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych polegająca m.in. na:
  • poprawie izolacyjności przegród budowlanych (w tym ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów),
  • wymianie okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności,
  • wymianie oświetlenia na energooszczędne,
  • przebudowie systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),
  • przebudowie systemów wentylacji i klimatyzacji.
2. Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.3. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem tej infrastruktury do sieci dystrybucyjnej w tym m.in: kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej czy pompy ciepła.4. Roboty budowlane w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych.

Na powyższe zamierzenia Wspólnota Mieszkaniowa będzie mogła otrzymać do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych danej inwestycji.

W przypadku zainteresowania, Burmistrz Miasta Koła zorganizuje spotkanie z Zarządem danej Wspólnoty Mieszkaniowej w celu omówienia realizacji dalszej inwestycji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole, tel. (63) 26-27-554; (63) 26-27-530 .

Źródło: UM w Kole
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526