Jak „Solidarna Polska” działa w Kole i powiecie

Autor: kurier-kolski.pl | 18.05.2014

DSC_0187Z pełnomocnikiem na miasto Koło i powiat kolski „Solidarnej Polski” Jarosławem Tomczykiem, członkiem Rady Głównej tej partii,  rozmawia Michał Chojnacki.

 

– Proszę powiedzieć  jak działają struktury waszej partii w powiecie kolskim i w samym Kole?

– Już na początku 2012 r. podjąłem działania zmierzające do powstania Solidarnej Polski na naszym terenie. W tym celu nawiązałem kontakt z Posłem na Sejm RP Andrzejem Derą, który był w grupie posłów wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości, a którzy to posłowie tworzyli wtedy jeszcze Klub Parlamentarny „Solidarna Polska”. Wraz z A. Szatkowskim zostaliśmy zaproszeni na kongres założycielski w Otrębusach, który się odbył 24 marca 2012 r. Po kongresie, tworząc dwuosobową grupę, w naszym powiecie rozpoczęliśmy pierwsze akcje mające przybliżyć Solidarną Polskę mieszkańcom. Sięgam do początku, gdyż uważam, że pozwoli to lepiej zrozumieć tworzenie naszych struktur. W czerwcu nastąpiło zarejestrowanie partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Na początku września 2012 r. zostało otwarte, szykowane przez naszą grupę osób z Konina i Koła, biuro poselskie Posła na Sejm RP Andrzeja Dery, który w listopadzie 2012 r. gościł u nas na spotkaniu z mieszkańcami. Od tamtego czasu minęło 2 lata. Jest to krótki okres czasu w porównaniu z okresem działalności innych partii. Pomimo jednak tego zgłosiliśmy członków do wszystkich komisji obwodowych w całym powiecie kolskim w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Było to możliwe dzięki naszym członkom i sympatykom, którym w tym miejscu za tę chęć udziału w pracach komisji serdecznie dziękuję. Obecnie na pełnomocnika na miasto Koło powołałem p. Marcina Janiaka. Ja zająłem się powiatem. Struktury cały czas są tworzone, jesteśmy otwarci na współpracę i zapraszamy ludzi kreatywnych, odważnych, dla których miasto, powiat,  jak i cały kraj, znaczą bardzo wiele.

– Dlaczego akurat wybraliście „Solidarną Polskę”, a nie np.”Prawo i Sprawiedliwość”?

– Mam wielki szacunek dla tej grupy posłów, która z PiS-u została wykluczona, a która utworzyła Solidarną Polskę. Mam na myśli tutaj Zbigniewa Ziobro, którego  uważam za  najlepszego kandydata na prezydenta RP, Beatę Kempę, która nie szczędzi czasu na walkę ze zgubną ideologią gender, Jacka Kurskiego, Tadeusza Cymańskiego, Andrzeja Derę. Uważam, że są to ludzie odważni kierujący się ogromną wiedzą, rozumem jak i rozsądkiem. To ludzie tworzący trzon polskiej polityki, posiadający dużą kulturę osobistą, co dla mnie jest bardzo ważne. Ludzie, którzy potrafią mieć swoje zdanie i nie boją się tego zdania wyrażać. Ludzie, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna to wartości najwyższe. Dlatego Solidarna Polska, że ma świetny program zarówno dla przedsiębiorców, studentów jak i rolników, bardzo dobry projekt nowej Konstytucji RP zmieniający ustrój państwa, co jest konieczne dla lepszego jego funkcjonowania. Można się z nim zapoznać na stronie   http://nowakonstytucja.org/ , na której to stronie zachęcam do złożenia swojego podpisu pod tym naszym projektem ustawy zasadniczej. Dlatego Solidarna Polska, że partia ta  chce widocznego wsparcia dla polskiej rodziny. Dlatego, że to właśnie Solidarna Polska podjęła walkę z pakietem klimatyczno-energetycznym, który to pakiet nakłada na polski przemysł rygorystyczne normy redukcji emisji gazów cieplarnianych. Została przeprowadzona analiza przez Krajową Izbę Gospodarczą, z której wynika, że wdrożenie odpowiednich działań w tym temacie może kosztować w 2015 r. ok. 5 mld zł, a dalsze ograniczenia mogą spowodować o wiele większy wzrost tej sumy. Przy założeniu zaostrzenia polityki klimatycznej i przyjęcia celów 80% redukcji emisji do 2050 roku  koszty dla polskiego przemysłu wzrosną o kolejne miliardy  zł. Łącznie koszty sięgną 22 mld zł rocznie.  Pakiet ten stanowi wielkie zagrożenie dla naszego przemysłu węglowego, papierniczego chemicznego… Skutkiem będzie wzrost cen energii elektrycznej nawet o 30% a co za tym idzie i na co nie możemy sobie pozwolić, utrata 300 000 miejsc pracy. Dlatego, że Solidarna Polska olbrzymią szansę dla Polski widzi w eksploatacji gazu łupkowego. Konsekwentnie domaga się podjęcia jego poszukiwań, a także racjonalnego uregulowania kwestii podatkowych oraz stworzenia Funduszu Przyszłości, który zasilany wpływami z gazu łupkowego mógłby służyć zapewnieniu równowagi polskiego systemu emerytalnego. Dlatego, że Solidarna Polska czci pamięć bohaterów narodowych, którzy w swojej walce o niepodległość walczyli do końca- Żołnierze Wyklęci, płk Ryszard Kukliński. Dlatego Solidarna Polska, że uważa, iż przyjęcie traktatu Lizbońskiego było dużym błędem. Traktat ów rozszerzył kompetencje UE. Wprowadził zasadę większości w miejsce wcześniej stosowanej jednomyślności. Wynegocjowanie i podpisanie Traktatu Lizbońskiego obniżyło pozycję międzynarodową Polski i zmieniło charakter Unii Europejskiej, za którym opowiedzieli się Polacy w referendum z tzw. Europy Ojczyzn. Opowiadamy się za ograniczeniem kosztów unijnej biurokracji o połowę w ciągu najbliższych 5 lat. Parlament Europejski powinien zlikwidować swoje kosztowne podróże pomiędzy dwiema siedzibami: Brukselą i Strasburgiem. Uważamy, że sprawy społeczne, kulturowe i wartości muszą  być tworzone przez każde społeczeństwo z poszanowaniem jego tradycji i bez nacisków z zewnątrz.  

– Czy macie już swojego kandydata do Parlamentu Europejskiego?

– Na naszej liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce znaleźli się wartościowi  ludzie. Prawie wszystkich znam osobiście. Z wieloma łączą nas już nie tylko znajomości ale i przyjaźnie.

– Czy myślami wybiegacie już do wyborów samorządowych?

– Oczywiście.  Młodość, kreatywność,  i profesjonalizm,  oczywiście bez chorej ambicji  to  cechy, które w tych wyborach powinny być na pierwszym miejscu.

–Jak układa się współpraca z innymi partiami na terenie powiatu w tym z Klubem „Gazety Polskiej”?

– Myślę, że nikt nikomu tutaj w drogę nie wchodzi. Jako organizacje różnimy się poglądami i punktem widzenia na pewne kwestie. Tak jak już wcześniej to  powiedziałem, jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę zmierzającą do poprawy godności życia w naszym powiecie, jak i poszanowania wartości narodowych, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna stanowią nierozerwalną jedność. Zanim utworzyłem Solidarną Polskę w naszym powiecie, byłem współtwórcą Klubu Gazety Polskiej w Kole. Zorganizowaliśmy wówczas Konkurs dla dzieci przedszkolnych z terenu Koła „Czym dla Ciebie jest Polska?” , którego regulaminu jestem autorem. Pamiętam, że przygotowaliśmy dwa wykłady przeprowadzone przez pracownika referatu edukacji Historycznej poznańskiego oddziału IPN p. Martę Szczesiak-  Ślusarek. Jeden dotyczył stanu wojennego w Polsce, natomiast drugi poruszał temat Stalinizmu w Polsce. Było to w 2011 r.  Muszę powiedzieć, że prezes kolskiego Klubu Gazety Polskiej Zdzisław Król jest naszym członkiem. W bieżącym roku doszło do zawiązania Kolskiej Inicjatywy Patriotycznej, która powstała, by wspólnie uczcić Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Jak panu redaktorowi wiadomo KIP na tą okoliczność tworzyły takie partie i nie tylko jak: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Klub Gazety Polskiej w Kole, Solidarność, Kibice Lecha, Kongres Nowej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość. Wspólnie zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy Kolski Tydzień Żołnierzy Wyklętych, a następnie zamówiliśmy mszę św. w intencji ofiar Katynia i Katastrofy Smoleńskiej.

–Jaki wkład mieliście  przy budowie tablicy pamiątkowej  poświęconej poległym Polakom pod Smoleńskiem?
– Tablica upamiętniająca poległych Polaków pod Smoleńskiem w całości powstała z Inicjatywy i starań  Klubu Gazety Polskiej. Solidarna Polska wraz z posłem na sejm RP Andrzejem Derą wzięła udział w uroczystym odsłonięciu tablicy i złożeniu wiązanki kwiatów.

– Proszę mi powiedzieć,  ilu członków liczy wasza patia w Kole i w powiecie?

– Mamy członków i sympatyków. Jest to grupa około 40 osób.

– Jeśli byście wygrali wybory, co byłoby  waszym priorytetem,  aby zrobić dla mieszkańców Koła i powiatu?

– Nie wiem, o które wybory panu. chodzi czy o te 25 maja, czy o jesienne? Spróbuję odpowiedzieć pod kątem obydwu wyborów.  Już wcześniej na konferencji z udziałem posła mówiłem o problemie bezrobocia w naszym powiecie. Skala tego bezrobocia się zwiększa. Problem tkwi w tym, że brak jest powstających inwestycji, które przynosiłyby stały zysk i oferowałyby stałe  miejsca  pracy. Miasto Koło i powiat mają swoje położenie. Trzeba wyciągnąć jak najwięcej plusów z tego położenia i wykorzystywać je do ich rozwoju. Koniecznie musi dojść na terenie naszego powiatu do rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu przyciągnięcia inwestorów i utworzenia nowych miejsc pracy. Fundament narodu stanowi rodzina. Należy opracować programy wsparcia zarówno dla rodzin, jak i lokalnych przedsiębiorców. Nie może być tak, że mieszkańcy danego regionu będą obawiać się konkurencji dużych koncernów i sieci z zewnątrz, co już ma miejsce u nas w związku z Bricomarche. Ponadto z uwagi na zatrważający spadek liczby ludności w powiecie kolskim konieczne jest opracowanie strategii walki z depopulacją, która mogłaby temu zapobiec.  Ten spadek ludności i zwiększająca się stopa bezrobocia  ukazują bardzo słabą kondycję inwestycyjną zmuszającą mieszkańców do opuszczania swojego miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Oczywiście, problem dotyczący demografii jest problemem, jaki atakuje cały kraj. Ale władze niektórych województw, miast czy gmin już posiadają opracowane plany, które miałyby zapobiec spadkowi liczby ludności.

– Zauważyć Was można, że zawsze składacie kwiaty w miejscach patriotycznych . Czy będzie tak zawsze?

– Należy zaznaczyć, że w porównaniu z innymi większymi partiami Solidarna Polska nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa. Jesteśmy partią, która finansuje się samodzielnie. Składamy kwiaty w miejscach pamięci narodowej, które ukazują walkę Polaków o wolność i niepodległość. W miejscach  przedstawiających  postacie, które w walce o istnienie Boga w przestrzeni publicznej i wartości narodowych odegrały istotne znaczenie. W przeciągu tych dwóch lat  mamy swój spory wkład w propagowanie wartości narodowo-chrześcijańskich. Organizowaliśmy wyjazdy na marsz w obronie wolnych mediów i TV Trwam. Zorganizowaliśmy dla mieszkańców Koła i okolic wyjazd autokarowy do Muzeum bł. Ks. J. Popiełuszki oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego. Braliśmy udział w uroczystościach 150. rocznicy Bitwy pod Brdowem. Ponadto jesteśmy obecni nie tylko 1 września, ale także 17 września i 2 maja. Od samego początku zawiązania struktur Solidarnej Polski w Kole w 2012 roku rozpoczęliśmy uroczyste obchodzenie tych ważnych dla naszego narodu dat.

– Dziękuję za wywiad i życzę powodzenia.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
3 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
gość
gość
9 lat temu

Pan Jarek Tomczyk to wspaniały młody człowiek, takich ludzi Polsce potrzeba.

gość
gość
9 lat temu

Pan Jarek to wspaniały młody człowiek, takich ludzi potrzeba Polsce.

Mirosław Szmajda
Mirosław Szmajda
9 lat temu

Popieram Wasze działania zmierzające do powrotu naszej emigracji za chlebem , program zmierzający do tworzenia miejsc pracy , zapobieganiu trwonienia piniędzy na rozrywkę. Popieram też projekt nowej Konstytucji.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526