Kościelec w czołówce gmin wiejskich subregionu konińskiego!

Autor: kurier-kolski.pl | 19.06.2012

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyło się seminarium naukowe pt. „Doskonalenie zarządzania w lokalnych samorządach”. Przedstawiono na nim wyniki badania, które przeprowadzone zostało w ramach projektu „Rozwój społeczno – gospodarczy gmin podregionu konińskiego” realizowanego przez PWSZ w Koninie i Radio Konin. Ranking wyłonił spośród 39 gmin najlepsze samorządy wiejskie i miejsko-wiejskie i jednocześnie wskazał miejsca, w których żyje się najlepiej. Na 28 gmin wiejskich w regionie, Kościelec znalazł się w czołówce i zajął wysokie szóste miejsce! Wyprzedziły go zwycięska gmina Powidz oraz Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Przykona i Władysławów.

 

Rozwój społeczno-gospodarczy jest zjawiskiem złożonym, na które składają się procesy zachodzące, min. w sferze gospodarczej, społecznej, politycznej, kulturalnej i ekologicznej. W badaniu oparto się na danych wtórnych, tj. ogólnodostępnych informacjach statystycznych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Opracowania, w którym ujęto rezultaty przeprowadzonych badań, dokonał dr Artur Zimny, dziekan  Wydziału Społeczno – Technicznego PWSZ w Koninie.

Zdaniem Wójta Gminy Kościelec Dariusza Ostrowskiego: – Badania rozwoju społeczno – gospodarczego są niezwykle ważne dla samorządów. Wiedza ta pozwala nam na dokonywanie porównań z sytuacją w sąsiednich jednostkach danego obszaru oraz zachęca do analiz i wyciągania wniosków w celu poprawy wskaźników (zmiennych), które brane są do wyliczenia stopnia rozwoju. W przeprowadzonym badaniu posłużono się metodami wielowymiarowej analizy porównawczej, a dokładniej mówiąc metodą sum standaryzowanych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że metoda ta charakteryzuje się prostotą obliczeń i jednocześnie dużą zgodnością wyników z innymi, często stosowanymi metodami. Dlatego zmienne, brane do obliczeń syntetycznego miernika rozwoju, są uniwersalne, łatwo dostępne i zrozumiałe. W konsekwencji bez trudności interpretuje się uzyskane wyniki. 

W celu ustalenia poziomu rozwoju gmin wiejskich dokonywano obliczeń w zakresach: sytuacji demograficznej, aktywności gospodarczej i społecznej, zagospodarowania infrastrukturalnego, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, stanu i ochrony środowiska, turystyki i rekreacji, warunków mieszkaniowych, kondycji finansowej.

Wójt, Dariusz Ostrowski, nie ukrywa zadowolenia z wysokiej pozycji w rankingu swojej „małej ojczyzny” i jednocześnie zapowiada pracę nad poprawą zmiennych statystycznych:    – Otrzymane wyniki wskazują, że rozwój gmin wiejskich zależy w głównej mierze od sytuacji w zakresie turystyki i rekreacji, warunków mieszkaniowych oraz kondycji finansowej. Dlatego musimy wykorzystać fakt, że Gmina Kościelec ma wspaniałe położenie, bogatą historię, silne tradycje, duży potencjał ludzi oraz instytucjonalny. Nie ukrywam, że osiągnięty wynik jest dla mnie zadowalający. Należy jednak na bieżąco analizować wskaźniki, aby również w przyszłości osiągać wysoki rozwój.

– Wykształcenie matematyczne zapewne pomoże mi w interpretacji danych statystycznych i wyciąganiu wniosków – dodaje wójt Kościelca –  natomiast uprawianie szachów nauczyło mnie wytrwałości w dążeniu do sukcesu. Trzeba jednak spodziewać się, że wszystkie gminy dojdą do podobnych konkluzji i rywalizacja o dobre miejsce w rankingu będzie trudna. Jesteśmy jednak w bardzo dobrej sytuacji ponieważ już w tym roku otwarty został market, w planach jest również stacja paliw, dom weselny i kilka wiatraków produkujących energię elektryczną. Oddaliśmy do użytku punkt przedszkolny, a przy nim kolejny plac zabaw dla dzieci, planujemy budowę boiska piłkarskiego oraz dróg asfaltowych w naszej gminie.

Jak twierdzi dziekan dr A. Zimny: „ … w badaniach społeczno-ekonomicznych dotyczących jednostek terytorialnych z reguły konieczny jest kompromis między zbiorem informacji, które podmiot przeprowadzający analizę chciałby uwzględnić a zbiorem informacji, które są dostępne. Niemniej jednak, pomimo ewentualnych przesunięć, jeśli chodzi o pozycje poszczególnych gmin podregionu konińskiego, po uwzględnieniu dodatkowych zmiennych, zasadniczy obraz zróżnicowania ich rozwoju w skali podregionu konińskiego został uchwycony. Rezultaty przeprowadzonego badania mogą zatem stanowić punkt wyjścia do dyskusji i dalszych analiz, które warto poszerzyć chociażby o badania opinii mieszkańców poszczególnych gmin na temat jakości życia.” 

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526