Strażacy z Chełmna w trosce o przyszłość jednostki i społeczności

Autor: kurier-kolski.pl | 10.04.2012

W remizie OSP w Chełmnie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze miejscowych druhów. Obradom przewodniczył Prezes OSP Józef Ludwicki, równocześnie Wiceprezes Zarządu Powiatowego i członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu. Spotkanie było okazją do rozmowy o bieżących sprawach i problemach jednostki, a także do podjęcia uchwał przygotowujących do przyszłorocznych obchodów 95.lecia istnienia miejscowej OSP.

W obradach uczestniczył Marek Banaszewski – Wicestarosta Kolski, sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP, będący równocześnie członkiem OSP w Chełmnie i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Dziadek Wicestarosty był współzałożycielem tej jednostki. Jak wspominają starsi działacze, był on bardzo zaangażowany na rzecz strażaków-ochotników i lokalnej społeczności.

Tradycyjnie już druhów z Chełmna odwiedził ks. Idzi Piasecki – proboszcz Parafii we Wrzącej Wielkiej, ale równocześnie ich duchowy opiekun-kapelan.

– Druhowie strażacy, zaproszeni goście! – rozpoczął swoje sprawozdanie z działalności za miniony okres Prezes Józef LudwickiRokrocznie odbywamy zebranie sprawozdawcze po to, by porozmawiać o problemach naszej jednostki, która jest bliska każdemu z nas od lat, kiedy każdy z nas został przyjęty w poczet członków, aby zastanowić się, przemyśleć i wypowiedzieć swoje stanowisko nad złożonymi sprawozdaniami, a następnie – po dyskusji – wypracować wspólne stanowisko czy udzielić czy też nie absolutorium Zarządowi. 

OBEJRZYJ KRÓTKĄ RELACJĘ WIDEO Z WALNEGO ZEBRANIA:

Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik jednostki – druh Tadeusz Jamruszka. Także Komisja Rewizyjna złożyła stosowne podsumowanie i wnioskowała o dobrą ocenę Zarządu. Druhowie po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań i udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Chełmnie za miniony okres. Przyjęto także dwóch nowych członków. Obecnie stan jednostki liczy 42 druhów.

Druhowie długo dyskutowali o bieżących sprawach i problemach jednostki. Niestety, dotychczas nie udało się stworzyć młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jak powiedział Prezes, jest to niemożliwe, bo nie ma woli współpracy ze strony Szkoły Podstawowej w Chełmnie.  Jednostka nie startowała również w ostatnich powiatowych zawodach strażackich. Prezes Józef Ludwicki podkreślał, że koniecznie trzeba to zmienić oraz przyjąć do miejscowej straży nowych, młodych ludzi. Prezes z upoważnienia Zarządu przeczytał też pismo Burmistrza Miasta i Gminy Dąbie w sprawie zaprzestania z dniem 1 października 2011 roku, w związku z trudną sytuacją finansową Gminy, dofinansowywania OSP w Chełmnie oraz 11 innych jednostek w całej Gminie Dąbie. Pod wielkim znakiem zapytania stoi również obiecany przez burmistrza remont remizy w Chełmnie. Z tego również burmistrz Dąbia się już wycofuje. A bardzo stary i wysłużony budynek remizy, który przecież służy całej społeczności, wymaga remontu generalnego oraz zrobienia centralnego ogrzewania. Druhowie zobowiązali Zarząd jednostki do dalszych rozmów z władzami Miasta i Gminy Dąbie w sprawie tej inwestycji i dalszej współpracy w innych tematach.

Zarząd OSP w Chełmnie zaprosił na Walne Zebranie sprawozdawcze radnego Rady Miejskiej w Dąbiu wybranego z miejscowego sołectwa – Pawła Dudzińskiego. Jednak nie dość, że nie dotarł on na spotkanie do remizy, to nawet nie raczył w żaden sposób uzasadnić wcześniej swojej nieobecności. Jednym słowem – radny zbagatelizował sobie strażaków i potrzeby społeczności Chełmna!  A druhowie mieli wiele pytań do niego. Część z nich dotyczyła programu wyborczego pana radnego, którym przed wyborami, gdy starał się o ich głosy. Wtedy wyraźnie pisał w swoim programie pt. „Co będę chciał realizować”,  w punkcie trzecim „adaptacja części budynku OSP w Chełmnie na świetlicę wiejską”. Czy gdy już został wybrany zapomniał o tym co wcześniej obiecywał? Strażacy nie zapomnieli! Mieszkańcy Chełmna też zapewne dobrze pamiętają. Czemu więc radny Dudziński unika teraz rozmów ze swoimi wyborcami? Czego się obawia? Czas rozliczyć się ze swoich obietnic, bo inaczej mieszkańcy sami rozliczą w kolejnych wyborach! A może i wcześniej…

Przypomnijmy, że w „Planie odnowy miejscowości Chełmno na lata 2008 – 2014” stworzonym przez władze Gminy Dąbie zostało ujęte zadanie „adaptacja części budynku OSP na świetlicę środowiskową” za kwotę 300.000 zł. Celem tego miało być przekształcenie remizy na nowoczesne miejsce integracji społeczności Chełmna i okolic. Miał też być utworzony Klub Integracji Społecznej i Klub Seniora, gdzie wszyscy chętni, w tym osoby starsze i samotne, mogłyby się spotykać, spędzać wspólnie czas wolny, rozwijać swoje zainteresowania, kultywować tradycje, w tym kulinarne i dziedzictwa kulturowego. W remizie władze deklarowały też utworzenie punktu dostępu do Internetu oraz utworzenie Sali komputerowej. Nic z tego nie zostało do dziś zrealizowane. Nie dość tego, obecnie burmistrz chce wycofać się ze swoich planów, a radny Dudziński unika rozmów ze swoimi wyborcami.

Długo dyskutowano w jaki sposób uczcić przyszłoroczne 95.lecie jednostki OSP Chełmno. Zaakceptowano propozycję Prezesa J. Ludwickiego, by zebrać fundusze i ufundować witraż do miejscowego kościoła, który przedstawiałby patrona strażaków – Św. Floriana.

Druhowie z Chełmna za pośrednictwem „Kuriera” pragną podziękować paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Chełmnie za pomoc w przygotowaniu Walnego Zebrania, w szczególności paniom: Jolancie Kozajda i Jolancie Antkiewicz, prosząc o dalszą życzliwość i pomoc.

Tekst, foto i wideo:
MARIUSZ KOZAJDA

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526