Prezydent Andrzej Duda: „Koło to kolebka polskiej demokracji (…) Okrągły stół w sprawie oświaty to dobry pomysł”

Autor: kurier-kolski.pl | 16.04.2019

To był historyczny i wyjątkowy dzień dla m. Koła i Powiatu Kolskiego – po raz pierwszy w historii przybył do nas z wizytą tak wysoki rangą polityk, a praktycznie najwyższy – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uroczyste przywitanie dostojnego gościa miało miejsce na Skwerze Niepodległości przed Starostwem Powiatowym. Witały władze Powiatu na czele ze Starostą Robertem Kropidłowskim oraz posłem Leszkiem Galembą. Wśród przybyłych byli wszyscy posłowie PiS z naszego okręgu, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, nowa Wicewojewoda – pochodząca z Kłodawy Aneta Niestrawska, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, a także liczni samorządowcy z naszych gmin, duchowieństwo, szefowie miejscowych firm, na czele z Prezesem Zarządu OSM Czesławem Cieślakiem, itd. Licznie przybyli na spotkanie mieszkańcy, także strajkujący nauczyciele, z delegacją których na zakończenie wizyty spotkał się Prezydent. Pod spodem zamieszczamy galerię zdjęć z tego wydarzenia i przemówienie Andrzeja Dudy. Więcej zdjęć na naszym Facebooku.

Prezydent odwiedził we wtorek miasto Koło, gdzie spotkał się z mieszkańcami. W pierwszym punkcie oficjalnego pobytu w Kole, głowa naszego państwa złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą osoby, które przyczyniły się do odnowienia polskiej władzy na Ziemi Kolskiej w 1918 r.

Nieco wcześniej, w spotkaniu z Prezydentem w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego wzięli udział parlamentarzyści i przedstawiciele naszych miejscowych samorządów oraz kolskie duchowieństwo.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego i przemówieniu, Prezydent rozmawiał z mieszkańcami zgromadzonymi na Skwerze Niepodległości przed Starostwem.

Na zakończenie spotkał się także i rozmawiał w budynku Starostwa z przedstawicielami środowiska nauczycieli, z 8-osobową delegacją. Odnosząc się we przemówieniu do bieżącej sytuacji w oświacie ocenił, że generalne oczekiwanie wzrostu wynagrodzeń w oświacie jest uzasadnione. – Jest uzasadnione i dlatego od samego początku mówię, że w tym zakresie solidaryzuję się z nauczycielami, solidaryzuję się z nimi zarówno ja, jak i moja żona – powiedział.

Dodał, że prawo do strajku można realizować, ale prosił jednocześnie o umożliwienie młodzieży zdania egzaminów, bo to jest bardzo ważne dla młodych ludzi i ich rodziców.

– Wierzę, że zostanie wypracowany kompromis – zaznaczył Prezydent. – Ale – jak podkreślił – można go wypracować wyłącznie w drodze spokojnych, rzeczowych negocjacji.

Prezydent poinformował, że rozmawiał we wtorek z przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Dorotą Gardias. – Rozmawialiśmy o strajku nauczycieli, rozmawialiśmy o propozycji, z którą wyszedł premier Mateusz Morawiecki, żeby rozpocząć okrągły stół w sprawie oświaty i edukacji – relacjonował.

– Uważam, że ten okrągły stół to jest dobry pomysł; bo do omówienia są nie tylko kwestie związane z wynagrodzeniami nauczycieli; tych kwestii jest ich znacznie więcej – ocenił Andrzej Duda.

– Zgodziłem się z propozycją, z jaką przyszła do mnie pani przewodnicząca (…), żeby ten okrągły stół odbył się w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego, bo to właśnie Rada jest miejscem debaty i dialogu – mówił, dodając, że to jest ciekawa propozycja. Zadeklarował, że jest gotowy udostępnić na potrzeby pracy Rady Belweder.

– Mam nadzieję, że pan premier, który zaproponował okrągły stół bierze to rozwiązanie pod uwagę i że w taki właśnie sposób będzie można poszukiwać kompromisu w wielu kwestiach, które są związane z oświatą, a które dzisiaj w Polsce – co wszyscy doskonale wiedzą – nie funkcjonują dobrze – akcentował Prezydent.

Jak dodał, o ile nauczyciele mają swoje uzasadnione oczekiwania, o tyle rodzice też mają wiele pretensji, choćby to, że dzieciom trzeba dawać korepetycje. Prezydent podkreślił, że bardzo ważna jest rozmowa. Zaznaczył jest otwarty na rozmowy z nauczycielami, także w Kole.

Prezydent wyraził przekonanie, że uda się podnieść płace nauczycieli.  – Wierzę w to, że uda się rozsądnie podnieść także i wynagrodzenia dla nauczycieli, bo to jest bardzo ważne, by nauczyciele godnie żyli. Ta pensja jest bardzo często zupełnie niezłą pensją w obszarach wiejskich, ale w miastach – zwłaszcza w dużych miastach, gdzie choćby koszty mieszkania są dużo wyższe, ta pensja nie jest pensją wysoką i nauczyciele nie mają wcale lekkiego życia – mówił Andrzej Duda.

Akcentował, że nauczyciel, który jest solidny to nauczyciel, który naprawdę dużo pracuje. – Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo wiem, jak przez wiele lat pracowała moja żona, która uczyła swoich uczniów wiele lat języka niemieckiego i mam nadzieję, że będzie mogła to jeszcze robić, gdy zakończymy swoje urzędowanie – powiedział.

 • Spotkanie z delegacją nauczycieli

Prezydent rozmawiał później z przedstawicielami środowiska nauczycieli.  – Nauczyciele powtarzali wielokrotnie, że oni chcą się z rządem porozumieć, zależy im na tym, żeby jak najszybciej podpisać stosowne porozumienie z rządem i żeby ten strajk jak najszybciej się zakończył  – relacjonował po spotkaniu prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. – Są gotowi naprawdę do szybkiego zakończenia protestu, do podpisania porozumienia – dodał.

Minister mówił, że środowisko nauczycielskie przedstawiło pewne propozycje do rozmowy na spotkaniu RDS, o czym Prezydent ma rozmawiać z wicepremier Beatą Szydło.  – Z całą pewnością jest to propozycja, która przybliży nas do podpisania stosownego porozumienia ze środowiskami nauczycielskimi – ocenił.

(KG)

 

Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy na spotkaniu z mieszkańcami w Kole:

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,
Szanowni Parlamentarzyści,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Szanowny Panie Wojewodo, Pani Wicewojewodo,
Szanowny Panie Starosto,
Szanowni Panowie Burmistrzowie,
Szanowni Panowie Przewodniczący, Wójtowie, Radni,
Szanowni Państwo Nauczyciele,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Drodzy Mieszkańcy Koła i powiatu kolskiego!

Może jest to pierwsza wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej w Kole, ale królowie dawniej dosyć często tu bywali. Więc i Prezydent mógł się pofatygować.

Przede wszystkim to ja chciałem Państwu podziękować za te tablice, które od zeszłego roku w Państwa mieście upamiętniają to, co ważne dla naszej historii, i tych, którzy są ważni dla naszej historii – ale przede wszystkim tej historii tu, w Kole. Dziękuję za tablicę upamiętniającą pierwsze polskie władze powiatu po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości w 1918 roku. Dziękuję, że pamiętacie o bohaterach tamtych czasów, o tych, którzy o wolną Polskę walczyli, ginęli. Ale że pamiętacie także o tych, którzy wzięli na swoje barki to wielkie dzieło odbudowy Rzeczypospolitej także tutaj, w Kole.

Koło wyzwoliło się spod zaboru rosyjskiego – chociaż tradycyjnie jest to Wielkopolska, ale wtedy było tak, że to był zabór rosyjski. Nie trzeba było więc powstania wielkopolskiego, by Koło wróciło do Rzeczypospolitej. Ale wiem, że wielu mieszkańców tej ziemi także potem w powstaniu wielkopolskim walczyło. Wiem, że o powstaniu wielkopolskim tutaj pamiętacie. Dziękuję za tę pamięć, bo jest ona dla nas niezwykle ważna.

Dziękuję za te tablice, które są tutaj, na urzędzie, pod którymi mogłem przed chwilą złożyć prezydencki wieniec – i tę z 1988 roku upamiętniającą poległych i pomordowanych, i tę z zeszłego roku upamiętniającą tamte władze powiatu z 1918 roku. Dziękuję za tę pamięć.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie lekcje i akademie w szkołach – dziękuję nauczycielom, dyrekcji, że pamiętaliście o odzyskaniu niepodległości, że mówicie o tym uczniom. Dziękuję za tę edukację tak niezwykle ważną dla nas jako narodu i państwa. Bo „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, także w zakresie nauki historii i nauki o bohaterach. Dziękuję za to!

Ale dziękuję też za to, że w zeszłym roku upamiętniliście 550-lecie parlamentaryzmu w Polsce tutaj, w Kole. Bo – jak twierdzą niektórzy – sama nazwa „Koło” oznacza wiec starszyzny rodowej. I prawdopodobnie takie wiece przed wielu wiekami miały miejsce właśnie tutaj, w Waszym dzisiejszym mieście, i dlatego nazywa się ono Koło.

Później były tutaj sejmiki generalne wielkopolskie, a upamiętnienie dotyczy tego z 1468 roku, gdy w obecności właśnie króla – Kazimierza Jagiellończyka – wybierano tutaj przedstawicieli na sejm, który miał się odbyć w Piotrkowie. To właśnie historia polskiego parlamentaryzmu jest związana z Kołem, to tutaj kształtował się polski parlamentaryzm. Chcę bardzo mocno podkreślić: możecie, powinniście i cieszę się, że jesteście z tego dumni. Cieszę się, że upamiętniliście to wmurowaną w lipcu zeszłego roku tutaj, w Kole, tablicą. Bardzo za to dziękuję. Koło to kolebka polskiej demokracji – można tak śmiało powiedzieć.

Dziękuję Wam również za to, jaką macie postawę dzisiaj w naszej wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej. Że realizujecie to, co tak tradycyjne właśnie dla Wielkopolski: spokojną, zrównoważoną pracę dla Rzeczypospolitej, dla swojej rodziny, dla rozwoju swojego miasta. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby takie właśnie miasta jak Koło – średniej wielkości – też odczuwały to, że Polska się rozwija, że wzrasta poziom życia. To nie może dotyczyć tylko wielkich miast – jest to polityka, która prowadzi donikąd.

Potrzebna jest nam właśnie taka polityka, która oznacza równy rozwój kraju. Tzn. że z benefitów tego, że mamy wzrost gospodarczy, polskie społeczeństwo będzie korzystało wszędzie. To niezwykle istotne. I wierzę głęboko, że taką właśnie politykę będziemy nadal realizowali. To – oczywiście – przede wszystkim program 500+, ale jest to także polityka stopniowego wzrostu wynagrodzeń tam, gdzie mogą one być podnoszone decyzjami rządu.

W tej chwili mamy protest nauczycieli, którzy domagają się podwyższenia swoich wynagrodzeń. Czy ich generalne oczekiwanie tego, że wynagrodzenia w oświacie będą wzrastały, jest uzasadnione? Tak, jest uzasadnione! I dlatego od samego początku mówię, że w tym zakresie solidaryzuję się z nauczycielami. Bo solidaryzuję się z nimi – zarówno ja, jak i moja żona.

Ale chciałbym jednego: żeby to wszystko odbyło się w atmosferze spokojnych negocjacji i spokojnej dyskusji. Oczywiście nie wykluczam strajku, bo to jest prawo do strajku – można je realizować. Ale proszę także, by umożliwić młodzieży zdanie egzaminów, bo to jest bardzo ważne dla młodych ludzi i ich rodziców. To ma znaczenie fundamentalne.

W takich negocjacjach ważne jest to, by mieć takie postulaty i taką postawę, żeby się spotkać pośrodku i wypracować jakiś kompromis. Wierzę, że ten kompromis zostanie wypracowany, ale chcę bardzo mocno podkreślić, że można go wypracować wyłącznie w drodze spokojnych, rzeczowych negocjacji.

Proszę Państwa – mówię to przede wszystkim do środowiska nauczycielskiego, którego przedstawiciele są tutaj obecni – była dzisiaj u mnie obecna przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, pani Dorota Gardias. Rozmawialiśmy właśnie o strajku nauczycieli i o propozycji, z którą wyszedł pan premier Mateusz Morawiecki, żeby rozpocząć okrągły stół w sprawie oświaty, edukacji.

Uważam, że ten okrągły stół to dobry pomysł, bo do omówienia są nie tylko kwestie związane z wynagrodzeniami. Tych kwestii jest znacznie więcej. Ale zgodziłem się z propozycją, z jaką przyszła do mnie Pani Przewodnicząca – przyszła do mnie jako do tego, który jest patronem Rady Dialogu Społecznego, bo taka jest zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego rola Prezydenta Rzeczypospolitej wobec Rady, swoistego honorowego patronatu nad pracami Rady, stąd Rada co roku spotyka się w Pałacu Prezydenckim – żeby ten okrągły stół odbył się w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego.

Bo to właśnie Rada jest miejscem debaty i dialogu i są w niej już przecież w tej chwili związki zawodowe, i jest w niej rząd. Więc uważam, że jest to ciekawa propozycja i jestem gotów na potrzeby pracy Rady udostępnić Belweder, aby toczyły się one w eleganckich wnętrzach, które są ku temu odpowiednie, żeby omawiać poważne polskie sprawy. To moja propozycja dla środowiska nauczycielskiego – dla wszystkich, którzy przy tym okrągłym stole mieliby się zgromadzić. Aby rzeczywiście odbyło się to w formule poszerzonej Rady Dialogu Społecznego i żeby te spotkania miały miejsce w Belwederze.

Mam nadzieję, że Pan Premier, który zaproponował okrągły stół, bierze to rozwiązanie pod uwagę, i że w taki właśnie sposób będzie można poszukiwać kompromisu w wielu kwestiach, które są związane z oświatą, a które dzisiaj w Polsce – co wszyscy doskonale wiedzą – nie funkcjonują dobrze. Bo o ile nauczyciele mają swoje uzasadnione oczekiwania, o tyle rodzice też mają wiele pretensji – chociażby to, że dzieciom trzeba dawać korepetycje. Ale co jest bardzo ważne? Usiądźmy i rozmawiajmy.

I dlatego też rozmawiałem z Panem Starostą: jeżeli Państwo Nauczyciele są tutaj i chcą ze mną rozmawiać, proszę wyłonić delegację spośród Państwa Nauczycieli. Mam nadzieję, że Pan Starosta udostępni nam na chwilę któryś z pokoi w starostwie, będziemy mogli spokojnie usiąść i porozmawiać. Jestem gotów do takiej rozmowy z Państwem, żeby także Państwa argumentów wysłuchać. Oczywiście, jeżeli jest taka wola. Jestem na to otwarty.

To ważne, żeby naprawiać Rzeczpospolitą. Mamy bardzo wiele takich obszarów w naszej polityce, w funkcjonowaniu naszej gospodarki i naszego państwa w kwestiach ustrojowych, które ciągle wymagają naprawy. Jesteśmy cały czas państwem, które podnosi się z tamtych czarnych lat komunizmu. Wiem, że długo to trwa. Ale też przez ten czas nie wszystko się udawało. Niestety, wiele zepsuto, w wielu sprawach też nas oszukano.

Ale jesteśmy coraz mądrzejsi i coraz więcej wiemy. Mądrzejsi często – niestety – zdobytymi negatywnymi doświadczeniami, coraz lepiej sobie radzimy. Doganiamy już Europę Zachodnią. Są takie kraje Europy Zachodniej, z którymi PKB Polski już de facto się zrównało. To bardzo dobrze. Podnosi się też cały czas w Polsce poziom życia.

Cieszy, że jest realizowana przez obecny rząd i przeze mnie dobra polityka prorodzinna, program 500+ jest bardzo ważny. Mam nadzieję, że rodziny, które wychowują dzieci i ponoszą ten trud – oczywiście dla siebie, ale patrzę na to, że jest to trud dla Rzeczypospolitej, wychowanie przyszłych pokoleń młodych ludzi, którzy będą tutaj mieszkali, pracowali, będą nadal budowali to państwo wtedy, gdy nas już może nie będzie – że jest to bardzo ważne, by otrzymali oni realne wsparcie ze strony państwa.

Cieszę się, że wreszcie to wsparcie otrzymują poprzez realne pieniądze, które dostają, by mogli żyć na wyższym poziomie, żeby mogli wysłać dzieci na dodatkowe zajęcia, na kolonie i obozy, żeby mogli realizować rodzinny wypoczynek czy to, co po prostu chcą, bo uważają to za potrzebne dla swojej rodziny. Cieszę się, że wreszcie możemy prowadzić taką politykę.

Wierzę, że będziemy mogli także dzięki dobrze funkcjonującej gospodarce i dzięki dobrze realizowanej polityce podatkowej solidarnie dzielić to, co polskie państwo zyskuje dzięki temu, że wreszcie uniemożliwiamy, żeby nas okradano – tak jak do tej pory okradano nas z VAT-u. W ciągu tych niespełna czterech lat udało się odzyskać z VAT-u 50 mld zł w porównaniu z tym, co było do czasu objęcia przeze mnie urzędu Prezydenta i wprowadzenia mądrej polityki realizowanej dzisiaj w tym zakresie przez rząd. 50 mld! To niewyobrażalnie gigantyczna kwota. To m.in. właśnie dlatego może być realizowany program 500+ i inne programy. To m.in. właśnie także dlatego mogą być podnoszone wynagrodzenia.

Wierzę, że uda się rozsądnie podnieść także wynagrodzenia dla nauczycieli. Bo jest to bardzo ważne, żeby nauczyciele godnie żyli. Ta pensja jest bardzo często zupełnie niezła w obszarach wiejskich, ale w miastach – zwłaszcza dużych, gdzie choćby koszty mieszkania są dużo wyższe – ta pensja nie jest wysoka i nauczyciele wcale nie mają lekkiego życia. A nauczyciel, który jest solidny, to taki, który naprawdę dużo pracuje. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo wiem, jak przez wiele lat pracowała moja żona, która uczyła swoich uczniów języka niemieckiego. I mam nadzieję, że będzie mogła jeszcze to robić, gdy zakończymy nasze urzędowanie.

Ale dla mnie najważniejsze jest jedno: żebym w dniu, gdy zakończę swoją służbę prezydencką, pytając zwykłą polską rodzinę: „Jak wam się dzisiaj żyje w porównaniu z dniem, gdy obejmowałem urząd Prezydenta Rzeczypospolitej?”, mógł usłyszeć: „Proszę pana, żyje nam się zdecydowanie lepiej, żyjemy na wyższym poziomie, wygodniej, spokojniej” – to będzie dla mnie największa satysfakcja. Nie potrzebuję żadnej innej, to mi znakomicie wystarczy.

Dziękuję Państwu za tę sumienną, taką wielkopolską pracę dla Rzeczypospolitej. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Wiem, że jest tutaj, w Kole, wielu przedsiębiorców. Ale wiem też – i cieszę się bardzo – że w ciągu tych ostatnich lat tak drastycznie spadło tutaj bezrobocie. Wynosiło przecież 12 proc., dzisiaj – trochę ponad 4 proc. To gigantyczny progres. Cieszę się ogromnie, że tak wiele więcej ludzi ma dzisiaj pracę i mogą dzięki niej utrzymać swoje rodziny. Dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników, którzy płacą swoim pracownikom godne pieniądze i traktują ich uczciwie.

Chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością: są Państwo wspaniałymi budowniczymi Rzeczypospolitej. I dziękuję wszystkim solidnym pracownikom – wszystkim, którzy na co dzień solidnie pracują dla swojej rodziny, ale tym samym także dla Rzeczypospolitej. Życzę Państwu, żeby polityka w naszym kraju była dobrze prowadzona. I żeby rządzący zawsze byli odpowiedzialni. To wystarczy, żeby Polska rozwijała się dobrze.

Źródła: www.prezydent.pl

https://www.facebook.com/kolskipowiat/, Kolska Fara, Powiat Kolski, Marcin Nowacki

Fot.: fot. Jakub Szymczuk KPRP, Olga Głowacka, Mariusz Kozajda

29 odpowiedzi do wpisu

 1. PiS

  Nawet była Pani co kółeczka podczas referendum rysowala

 2. Anonim

  Brawo dla p. redaktora za duży materiał z w. w wizyty p. prezydenta. Jak by nie patrzeć, to duże wydarzenie dla naszego małego miasta.
  Pozdrawiam

 3. Mieszkaniec miasta

  Relacje na tym portalu wyczerpujące. Nie byłem ale czytając czuję się jakbym był na miejscu. Praca i skromność portalu w porównaniu z konkurencją która pisze ze jako jedyna będzie miała wywiad z prezydentem a żeby coś przeczytać bez błędów to święto. Gratuluję Panie Mariuszu! Tak trzymać. Poziom jak zawsze wysoki do czego już się przyzwyczaiłem.

 4. Oky

  SAMA RADOŚĆ

 5. do PIS i tych co nie rozumieją Prezydenta Andrzeja Dudy

  „Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie – aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny.

  Kardynał Stefan Wyszyński

 6. Kupczak Janusz

  Mili Państwo szanowna redakcjo Przeglądałem dość dokładnie zdjęcia i na żadnym nie zauważyłem władz miasta.Pokazaliście Pana Szafrańskiego jakby to była najważniejsza osoba w mieście.Moim zdaniem władze miasta na tej zbiórce zostały potraktowane jak powietrze.Mówienie iż prezydent jest prezydentem wszystkich polaków to bezczelne kłamstwo.Jest to wielki wstyd dla miasta. Pan Szafrański z kretesem Przegrał wybory z obecnym burmistrzem. Robienie czegoś pod publikę jest nieprzyzwoite . Proponowałby więcej szacunku pisowskich dygnitarzy dla władz miasta.
  Partia pis w mieście kole jest marginesem.

  • kurier-kolski.pl

   Burmistrz Krzysztof Witkowski był wcześniej na spotkaniu z Prezydentem w Starostwie, tam gdzie byli wszyscy samorządowcy z wszystkich gmin naszego powiatu. Do zdjęcia z Prezydentem chyba nie stanął. Gdzie był później? To już pytanie do Pana Burmistrza. Ja go nie widziałem. Miał możliwość być jak wszyscy inni samorządowcy być przed Starostwem. Pewno zwyczajnie nie chciał. Miał prawo. Pozdrawiam

 7. ola

  Do pana Kozajdy. Teraz to pan z PISu,a dawniej w SLD i PSL jak kameleon .Trzeba się ustawić. Dawniej przy Maciaszku,a teraz się Go krytykuje.Ciekawe że pan Kozajda udostępniał wypowiedzi z wywiadu Maciaszka że załatwili go 3 posłowie bo nie chciał iść z nimi na układy.Nasłano na niego CBA bo był niewygodny. Nagonka poszła na cały kraj,ale były tylko zarzuty bez potwierdzenia.Teraz mija 2 lata i cicho nie ma sprawy Sądowej,nawet nie wpłynął do Sądu przez Prokuraturę żaden akt oskarżenia.Co panie Mariuszu?cisza? Tak klasycznie się pozbywa niewygodnych ludzi.Teraz nic się nie robi dla Koła i cisza? Czas pokaże ludzie pamiętają ,w internecie nic nie ginie..

  • kurier-kolski.pl

   Pani/Pan wypisuje kompletne brednie bez pokrycia. Wierutne bzdury w 100%! Proszę nie wypisywać kłamstw i nie wprowadzać innych Czytelników w błąd swoją głupotą i ignorancją. A co do CBA i Prokuratury, to śledztwo jest prowadzone cały czas nieustannie i non stop trwają przesłuchania wielu kolejnych osób. To, że nie ma spektakularnych akcji, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Wkrótce będzie finał tego i wtedy wszyscy przekonają się jak było oraz usłyszą prawdę.

 8. Git

  Gdzie są Radni Miejscy czy dostali zaproszenie?

 9. Anonim

  Nie sądzę aby wizyta Pana Prezydenta była jakąś ujmą dla naszego miasta wręcz przeciwnie to wielka nobilitacja.
  Margines to stanowi lewactwo w naszym mieście ja już się
  pogubiłam Nowoszesna -Sld-Psl-kto jeszcze jest w tym bezideowym czymś zrobionym tylko na chwilę aby paru aparatczykom z PRLu zapewnić sowicie wynagradzane posadki gdzie jakiś program gdzie wartości tych ugrupowań
  pytam gdzie ? Pis zrobił coś dla ludzi jakiś tam pan ubolewa że na zdjęciach nie ma Burmistrza i misewiczów z jego otoczenia a niby dlaczego mieli by być ?

 10. kol

  ~Janusz Kupczak. Zmobilizował mnie pan aby także przejrzeć zdjęcia. Nie wiem o co chodzi panu z tym Szafrańskim. Raptem chyba na 2 zdjęciach. To już częściej był pokazywany p. Czesław Cieślak czy strajkujący nauczyciele. Z miasta, to chyba nikogo nie było. Jeżeli się mylę, to faktycznie dziwne, że ich nie ma na zdjęciach. Ale o co panu chodzi, z tym że Szafrański przegrał wybory i co to ma wspólnego z wizytą prezydenta? To już chyba tylko pan wie jakimi meandrami wędrowały pańskie myśli aby połączyć te wydarzenia.

  • kurier-kolski.pl

   Powtórzę – Burmistrz Krzysztof Witkowski był wcześniej na zamkniętym spotkaniu samorządowców z Prezydentem. Potem nie wiem czy był czy nie. Z miasta był Artur Szafrański, który przecież jest radnym i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Kole oraz radna Halina Musiałek. Inni nie wiem.

 11. Anonim

  Po co te tłumaczenia – co niektórzy zanegują dosłownie wszystko co nie jest zgodne z ich poglądami ,spotkanie było otwarte widać taka wola tego towarzystwa aby w nim nie uczestniczyć ! a nie pomyślał Pan K……k że czasem ja jako mieszkaniec też mam dość oglądania co nie których ?
  Mało to sobie napstrykali fotek przy innych okazjach ?
  Szafrański ma klasę i to widać w przeciwieństwie do Pana z za przyciemnionych szyb i jego przybocznego Misiewicza.

 12. Anonim

  Mnie się podobało i do przodu 🙂 🙂

 13. K

  Pierwsza wizyta Prezydenta RP miała miejsce w marcu 2015 roku !!!!
  „””W niedzielę Prezydent RP gościł w Kłodawie. Bronisław Komorowski spotkał się z mieszkańcami na placu Wolności. Nie zabrakło wspólnych zdjęć oraz uścisków dłoni. Już dawano na kłodawskim rynku nie było tak tłoczno.””

  • kurier-kolski.pl

   Ale nie w Kole

 14. do kurier kolski.pl Kozajdy

  Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał o drugich – o dobru rodziny, o wypełnieniu swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu.

 15. Wujek Chłodek

  Rozmawia dwóch znajomych:
  -Co u ciebie słychać?
  -Nic szczególnego. Wczoraj mojemu sąsiadowi spłonął dom.
  -To straszne nieszczęście!
  -Tak, ale jak przyjemnie!

 16. Kobra :)ta prawdziwa

  Niby kilka śmiesznych zdań,ale jakże obrazujących obecnie nasze społeczeństwo.

 17. Wujek Chłodek

  @~Kobra :)ta prawdziwa

  Do napisania tego skłoniło mnie czytanie komentarzy na forach. Przede wszystkim na Lm.
  Tutaj jest o wiele „spokojniej”.
  Wydaje mi się, że -choć żartobliwe- jest to adekwatne do bardzo wielu wypowiedzi.

 18. Mleczarz

  Racja! Lokalna polityka z przymróżeniem oka 🙂

 19. Kobra :)ta prawdziwa

  @Wujek Chłodek
  Na Lm.forum prym wiedzie niejaki,,psychiczny,,nazwany tak przez forumowiczów .Przydomek chyba dlatego taki,ponieważ w każdym temacie ma dużo do powiedzenia i używa do tego bardzo ,,kwiecistej,,łaciny:)

 20. Mieszkaniec miasta

  Pani Musiałek była obecna jako koleżanka posła i sympatyk partii PiS a Szafrański jako pracownik starosta a nie jako reprezentacja rady miasta

 21. Kolanka

  Czy znaczy to, że radni miejscy nie zostali w ogóle zaproszeni na spotkanie w sali konferencyjnej?

 22. rodzic

  A po co mieliby radni Miasta przyjść, 13 osób to nie ta opcja, nikt tu ich nie pragnął

 23. Gucio i Cezar

  I vice versa !

 24. Lok

  Notariusz I same pisiory na zdjeciach

  • kurier-kolski.pl

   To te osoby z transparentami i wykrzyknikami to też „same pisiory”? Bo na zdjęciach przecież są! Bardzo proszę nie kreować na siłę rzeczywistości i nie wypisywać kłamstw. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526