VI sesja Rady Powiatu Kolskiego [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 11.03.2019

28 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek i przystąpił do realizacji porządku obrad, który składał się z 16 punktów. W sesji udział wzięło 19 radnych. Największą dyskusję i najwięcej emocji wzbudziło wystąpienie szefowej związków zawodowych z kolskiego Szpitala w obronie dyrektora placówki dra Cezarego Chmieleckiego w związku z jego pracą w kilku miejscach poza Szpitalem. Zachęcamy do obejrzenia nagrania wideo z całej sesji oraz tylko z tej dyskusji na końcu artykułu.

 

Następnie Radni przyjęli protokół z V Sesji Rady Powiatu oraz wysłuchali sprawozdania Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu za okres od 6 do 27 lutego 2019 roku oraz informacji z działalności wydziałów i jednostek zespolonych.

W ramach części sprawozdawczo-informacyjnej omówione zostały 2 informacje:
– Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2018,
– Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w roku 2018.
Przekazane informacje zostały przyjęte przez aklamację.

Podczas VI Sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 5 uchwał, który dotyczyły m.in.:
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w czteroletnie liceum ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa ;
– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego;
– dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu powiatu kolskiego instrumentem płatniczym;
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;
– wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu zapytania i interpelacje w ramach którego poinformował, iż zgodnie z art. 21 ust. 12 Ustawy o samorządzie powiatowym, zapytania i interpelacje składa się na piśmie, tym samym poprosił, aby od kolejnej sesji zapytania i interpelacje były składane pisemnie.

KLIKNIJ POD SPODEM BY OBEJRZEĆ RELACJĘ WIDEO Z SESJI:

W ramach punktu zapytania i interpelacje głos zabrali:

1. Radny Marek Tomicki
a) powrócił do tematu remontu drogi nr 3427P Dębno Poproboszczowskie – Dębno Królewskie – Kiejsze i prosi o przeanalizowanie i rozważenie wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole możliwości aktualizacji dokumentacji technicznej, która została opracowana w latach ubiegłych. Radny zwrócił się również o podanie priorytetowych inwestycji drogowych Powiatu Koskiego, które zostały wskazane w zewnętrznych programach związanych z dofinansowaniem realizacji inwestycji drogowych.
b) poprosił o pilny remont w ramach bieżących napraw drogi nr 3199P na odcinku Kamień- Dębno Poproboszczowskie oraz na odcinku w miejscowości Janowice. Oba odcinki drogi wynoszą około 200 m
c) poprosił o wypoziomowanie studzienek kanalizy deszczowej do poziomu asfaltu na ulicy Zielonej w Babiaku
d) poruszył temat konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2019 na zadania związane z:
– wsparciem działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
– wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej;
– wspieraniem rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
w ramach którego poprosił o informację w jaki sposób Zarząd Powiatu oraz Komisja
rozstrzygająca konkurs rozdysponowały środki na powyższe zadania, tj. jakim organizacją
zostały przyznane środki finansowe oraz w jakich kwotach.
e) zwrócił się z zapytaniem czy pojawiły się nowe informacje na temat programu związanego z
usuwaniem azbestu oraz czy program ten będzie realizowany w roku 2019.

2. Radny Waldemar Banasiak
a) zwrócił się z prośbą, aby w porozumieniu z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wystosować pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu z zapytaniem dlaczego odstąpiono od realizacji inwestycji modernizacji odcinka drogi krajowej nr 92 na odcinku od
skrzyżowania Grzegorzew do pierwszego zjazdu do Kłodawy.

3. Radny Ryszard Kasiorek
a) odniósł się do wypowiedzi Radnego Marka Tomickiego dotyczącej naprawy dróg w gminie Babiak. W kwestii odcinka drogi w miejscowości Dębno Królewskie zaznaczył, że zachodzi potrzeba znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania tej inwestycji, ponieważ Powiatu
Kolskiego nie będzie stać, by zrealizować tą inwestycję w standardzie wskazanym w dokumentacji technicznej sporządzonej dla tego zadania.
W kwestii pilnej, bieżącej naprawy dróg w gminie Babiak Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole ma wiedzę na ten temat i będzie dokonywał ich bieżących napraw.
b) W temacie programu związanego z usuwaniem azbestu w dalszym ciągu nie został ogłoszony nowy nabór wniosków, natomiast Powiat Kolski jest zdecydowany, aby kontynuować ten program w kolejnych latach. Radny zaznaczył, że cieszy fakt dużego zainteresowania tym projektem przez gminy powiatu kolskiego.

Na zakończenie warto zauważyć, że czwartkowe obrady VI Sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się w jedno z najbardziej ulubionych świeckich świąt w ciągu całego roku – Tłusty Czwartek. Dlatego też w tym dniu nie mogło zabraknąć tradycyjnych pączków. W trakcie obrad zarządzono przerwę na której każdy z obecnych mógł spróbować pysznych słodkości, które zostały przygotowane przez młodzież z Technikum Żywienia i Technologii Żywności z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kole

Od Redakcji:

Pod koniec obrad głos zabrała przedstawicielka pracowników kolskiego SP ZOZ, szefowa związków zawodowych w Szpitalu Jadwiga Bednarowicz , która przyniosła ze sobą petycję podpisaną przez część personelu placówki, w której osoby te domagały się wycofania się Starosty i Zarządu Powiatu z cofnięcia dyrektorowi Szpitala pozwolenia na pracę w 5-ciu miejscach poza Szpitalem. Na sali była też główna księgowa kolskiej lecznicy oraz kilka pielęgniarek. Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński wyjaśniał, że celem starostów i członków Zarządu jest jedynie dobro szpitala, a to wymaga, by dyrektor poświęcał placówce więcej czasu.

O co chodziło? Dyrektor Cezary Chmielecki uzyskał w poprzedniej kadencji samorządu pozwolenie od poprzedniego Zarządu Powiatu na dodatkową pracę w kilku miejscach – poza pracą w powiatowym Szpitalu. Obecny Zarząd Powiatu cofnął mu to pozwolenie, pozostawiając możliwość dodatkowej pracy tylko na terenie Szpitala, a więc poza kierowaniem placówką, dyrektor mógł leczyć jako lekarz na Oddziale Wewnętrznym oraz przyjmować pacjentów w Poradni Diabetologicznej. Ale nic poza tym. Wywołało to niezadowolenie części personelu Szpitala. Także niektórzy radni powiatowi, jak np. radny Czesław Marek, stanęli w obronie dyr. Chmieleckiego.

KLIKNIJ POD SPODEM BY OBEJRZEĆ CAŁĄ DYSKUSJĘ Z SESJI NA TEMAT COFNIĘCIA ZGODY NA DODATKOWE ZATRUDNIENIE DYREKTORA CHMIELECKIEGO POZA KOLSKIM SZPITALEM:

10 odpowiedzi do wpisu

 1. PKL

  Pan doktor dyrektor to już bardziej biznesmen niż lekarz…

 2. Luiza

  Toruń ma swojego znanego biznesmena a my swojego 😉

 3. obituary

  buhaha , chcieliśta PiS mota , zobaczycie co będzie ze szpitalem za kilka miesięcy!A derektor już jest nowy namaszczony . Nie wieta kto ????hehe

 4. Gość

  Ta wiadoma” namaszczona osoba” czeka na to stanowisko ale nie ma zielonego pojęcia o kierowaniu szpitalem.Położy wszystko na łopatki.
  Błagamy Starostwo ,pomóżcie Dyrektorowi zakończyć i uruchomić oddziały.Schowajcie swoje upory i rozgrywki personalne do kieszeni.

 5. Kobra

  @Gość No przecież starostwo pomaga dyrektorowi jak tylko może ,nawet zabrania zajmować się innymi sprawami ,a ma tylko dyrektorować i „zakończyć i uruchomić oddziały”Swoja droga ,dziwie sie ,czy temu dyrektorowi doba nie była za krotka i nie chciałbym być leczony przez zmęczonego lekarza…

 6. Pacjent

  W czym jest problem? Kto czeka?

 7. Gghy

  Kto czeka ?Pacjenci w długich kolejkach.Zmiany są konieczne!

 8. Inaczej myślący

  A może Chmielecki nie wspiera lub nawet zwalcza virusa jakim jest PiS? I dlatego chcą mu dopiec…

 9. kiks

  no bo lekarz jest z opcji ZSL z nimi trzymał sztamę ,Nie dziwota ,ze będzie zmiana .Konia trojańskiego w swoich szeregach nikt nie chce.

 10. Lech

  Kto będzie nowym ? AS czy HB ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526